Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban tháng 7 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019
  01/08/2019 16:49
 • Ngày 29/7/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019
 • Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc Sở, Thường trực Công đoàn Ngành; trưởng, phó các phòng Sở.

   

  Trong tháng 7, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt độ cao kỷ lục, gây hạn hán khốc liệt trên diện rộng, cháy rừng xảy ra nhiều... gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân; dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục có nhiều diễn biến hết sức phức tạp,...

   

  1. Một số kết quả sản xuất nông nghiệp chủ yếu

   

  a) Trồng trọt: Kết quả gieo trồng vụ Hè thu - Mùa năm 2019 tính đến ngày 25/7 như sau:

   

  - Tổng diện tíchlúa Hè thu - Mùa 2019 đã giao cấy ước đạt 87.104/KH95.000 ha đạt 91,69 % so với kế hoạch; trong đó:

   + Diện tích lúavụ Hè Thu đã giao cấy ướcđạt62.475/KH59.000 ha, đạt 105,89 % so với kế hoạch.

  + Diện tích lúa Mùa ước đạt đã giao cấy ướcđạt24.629/KH36.000ha, đạt 68,41 % so với kế hoạch.

  - Cây ngô đã gieo trỉa ước đạt 9.064 ha/14.000ha, đạt 64,75 % so với kế hoạch.

  - Cây vừng đã giao trỉa ước đạt 2.832 ha/KH3.200 đạt 88,51 % so với kế hoạch.

  - Rau các loại ước đạt 6.552 ha/KH 9.000 ha đạt 72,8 % so với kế hoạch.

  - Đậu các loại đã giao trỉa ước đạt 2.530 ha/KH 3.200ha đạt 79,08 % so với kế hoạch.

   

  b) Chăn nuôi:

   

  - Tổng đàn trâu tại thời điểm tháng 7/2019 ước đạt 272.410 con, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

  - Tổng đàn bò ước đạt 471.630 con, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó đàn bò sữa ước đạt 59.057 con, giảm 6,45%, do Công ty TH chuyển đàn đi một số tỉnh khác (chuyển 5.000 con bò sữa về trang trại chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Lâm Đồng, Thanh Hóa).

  - Tổng đàn lợn (không bao gồm lợn con chưa tách mẹ) ước đạt 890.780 con, tăng 1,11% so với cùng kỳ năm 2018.

  - Tổng đàn gia cầm ước đạt 24.577 nghìn con, tăng 6,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng đàn gà ước đạt 20.583 nghìn con, tăng 7,28 %.

   - Đối với tình hình dịch bệnh (dịch tả lợn Châu Phi):  

  Trên địa bàn tỉnh, lũy kế đến 16h00 ngày 24/7/2019, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 2.020 hộ, 426 xóm, 155 xã, 18 huyện. Tổng số lợn đã tiêu hủy: 8.539 con, tổng trọng lượng 394.749,1 kg. Trong đó:

  +  Có 1.728 hộ ở 293 xóm của 87 xã thuộc 12 huyện dịch chưa qua 30 ngày. Gồm: Quỳnh Lưu (12 xã), Tx Hoàng Mai (01 phường), Đô Lương (07 xã), Nghi Lộc (3 xã), Diễn Châu (9 xã), Hưng Nguyên (2 xã), Kỳ Sơn (12 xã), Yên Thành (24 xã), Tp Vinh (03 phường, xã), Con Cuông (02 xã), Tương Dương (05 xã), Quế Phong (07 xã).

  + Hiện có 68 xã (của 17 huyện, thành phố, thị xã) công bố hết dịch (thực tế có 73 xã công bố hết dịch, nhưng trong đó có 5 xã tái dịch chưa qua 30 ngày).

  Nhận định tình hình: Hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp tại một số xã thuộc các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu.

  - Các xã có dịch đã qua từ 25 - 29 ngày không phát sinh ca bệnh mới kể từ ngày tiêu hủy con cuối cùng:

  + Xã  Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) - 29 ngày,

  + TT Quán Hành (Nghi Lộc), Hồng Thành (Yên Thành), Quán Bàu (Tp Vinh), Lục Dạ (Con Cuông) - 28 ngày.

  + Xã Diễn Quảng (Diễn Châu), Châu Thôn (Quế Phong) - 27 ngày.

  - Có 03 huyện chưa có dịch (Nghĩa Đàn,Thái Hòa và Cửa Lò); Có 06 huyện hết dịch (Thanh Chương, Anh Sơn, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ).

   

  c) Về Lâm nghiệp:

   

  - Diện tích rừng trồng tập trung tháng 7 ước đạt 574ha, giảm 0,69% so với cùng kỳ năm trước, đưa diện tích rừng trồng mới 7 tháng đầu năm ước đạt 7.672 ha, tăng 0,30% so với cùng kỳ năm trước.

  - Chăm sóc rừng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch 46.740 ha; khoanh nuôi rừng: 76.000 ha; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng 956.705 ha.

  - Sản lượng gỗ khai thác tháng 7 ước đạt 102.437 m3, tăng 19,72% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản xuất do một số diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác. Sản lượng gỗ khai thác 7 tháng ước đạt 605.402 m3, tăng 11,09% so cùng kỳ.

  - Trong thángđã phát hiện, bắt giữ 45 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu: 43,9 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, cụ thể: Gỗ tròn 23,4 m3; Gỗ xẻ 20,5 m3; phạt tiền: 393 triệu đồng; thu nộp ngân sách trong tháng: 377triệu đồng. Tính đến 7 tháng đầu năm đã phát hiện xử lý 339 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu  470 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách 2.509 triệu đồng.

   

  d) Về thuỷ sản:

   

  - Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn lũy kế 07 tháng đàu năm đạt 18.324 ha. Tháng 7 sản xuất giống ước đạt 138 triệu con, tăng 8,54%, lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 1.989 triệu con, tăng 4,03% so cùng kỳ năm trước.

  - Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 7 ước đạt 14.163 tấn, tăng 10,04%. Lũy kế 7 tháng ước đạt 85.351 tấn, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

  + Sản lượng nuôi trồng tháng 7 ước đạt 6.354 tấn, tăng 4,13%; lũy kế 7 tháng ước đạt 31.840 tấn, tăng 4,87so với cùng kỳ

  +Sản lượng khai thác: Tháng 7 ước đạt 14.613 tấn, tăng 10,44%, lũy kế 7 tháng ước đạt 96.331 tấn, tăng 10,19% so cùng kỳ.

   

  2 . Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019

   

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2019.

  - Tích cực chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu - Mùa, chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa Hè thu vùng chạy lụt; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là sâu cuấn lá nhỏ và bệnh lùn sọc đen. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi.

  - Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống; tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tàu cá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện IUU tại các địa phương.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập; làm tốt nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai - TKCN, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  - Tiếp tục công tác kiểm traan toàn thực phẩm, VTNN,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW6 Khóa 12 và chuyển đổi các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính trị.

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nhất là kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2019 và triển khai các nội dung kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình XD NTM; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, triển khai các nội dung chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  - Tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức, cá nhân, triển khai công các PCTP, bảo vệ BMNN, ISO,...

  - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 8/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc