Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị về công tác quản lý tài chính kế toán năm 2019
  27/07/2019 16:46
 • Từ ngày 24-26/7/2019, tại khách sạn Hòn Ngư, Cửa Lò Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức “Hội nghị về công tác quản lý tài chính kế toán năm 2019 và tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm lập Báo cáo tài chính Nhà nước”
 • Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Cùng đại diện các Ngành, Ban, Phòng, Đơn vị… trực thuộc Sở; đại diện Sở Tài Chính; đơn vị cung cấp phần mềm…

   

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá công tác quản lý tài chính kế toán năm 2018 (trọng tâm là thực hiện Chế độ kế toán HCNS theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC và công tác quyết toán tài chính năm 2018 theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC). Cũng nhưng đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác quản lý tài chính kế toán năm 2019.

   

   

  Sở Nông nghiệp và PTNT với chức năng là đơn vị dự toán cấp I có 33 đơn vị dự toán trực thuộc và 4 Ban quản lý Dự án sử dụng vốn ODA và vốn ứng đối NS địa phương. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Thông tư 107. Về cơ bản, các đơn vị đã kịp thời nắm bắt được các quy định mới về chế độ kế toán cũng như phương pháp tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và đáp ứng được yêu cầu theo quy định hiện hành, phục vụ tốt cho công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về cả phạm vi quyết toán và thời gian quyết toán. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị đang khó khăn lúng túng trong việc hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

   

  Ngoài ra, trong chương trình Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã mời giảng viên của Vụ chế độ kế toán – Bộ Tài chính để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Các giảng viên sẽ hướng dẫn một số nghiệp vụ về xây dựng dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. Triển khai các quy định về sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử (dịch công trực tuyến) theo quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC và lập Báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC.

   

  Ngày cuối cùng, các đơn vị sẽ được cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng phần mềm Tổng hợp Báo cáo tài chính nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

   

  Nguồn tin:Đinh Phương - TTKN NA

Tin tức khác

 

Nghe nhạc