Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức tập huấn Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  21/07/2019 19:05
 • Sáng ngày 19/7/2019 SởNông nghiệp và PTNT Tổ chức tập huấn Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
 • Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị; Trưởng, phó và chuyên viên các phòng Sở

   

  Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên – Từ Thị Như Quỳnh – Trưởng phòng TBT – Chi cục Tiêu chuẩn đo lượng chất lượng hướng dẫn các nội dung như tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu các nguyên tắc quản lý chất lượng và chu trình PDCA; giới thiệu các văn bản liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; điểm mới trong TCVN ISO 9001:2015; các bước cập nhật và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc qia sang TCVN ISO 9001:2015; hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015,…

   

   

  TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới thay thế TCVN ISO 9001:2008; ngày 25/9/2018, Bộ có văn bản hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

   

  Qua buổi tập huấn, các cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng Sở được nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động chuyển đổi tại cơ quan Sở đồng thời từng bước hướng dẫn cho các đơn vị thuộc Sở chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc