Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Điểm mơi trong Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019
  12/07/2019 16:40
 •  
 • Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019; Trong đó, tại Điều 31 quy định chi tiết các hành vi vi phạm và các mức xử phạt vi phạm về đóng mới, cải hoán tàu cá cụ thể như sau:

   

   

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

   

  2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.

   

  3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định hoặc không đúng với nội dung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.

   

  4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   

  5. Hình thức xử phạt bổ sung:

   

  Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

   

  6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   

  Buộc tháo dỡ tàu cá đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

   

   

  NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ TÀU CÁ & CSDVHCNC - CHI CỤC THỦY SẢN

 

Nghe nhạc