Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  03/07/2019 07:56
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Chỉ đạo các địa phương tập trung chống hạn, đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu - Mùa; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, bệnh khô vằn trên lúa; sâu róm hại Thông nhựa. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp.

  - Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt công tác PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức và từng người dân trong công tác PCCCR; tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp, quy trình PCCCR; chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác,vận chuyển lâm sản trái phép;

  -Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

  - Kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai, chỉ đạo kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương;

  - Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 2

   

   

   

   

   

  2

  Thứ 3

  Trả lời Cổng thông tin điện tử về tình hình hạn

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  TP Vinh

  Họp Dự án

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Đi Công tác tại Hà Nội

  (Từ ngày 3/7 đến  6/7)

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  3

  Thứ 4

  Kiểm tra tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Kiểm tra Dự án Cạnh tranh Chăn nuôi ATTP

  Phòng XDCB, BQL DA CTCN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Họp Dự án

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TP Hà Nội

  4

  Thứ 5

  Họp trực tuyến Chính phủ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  5

  Thứ 6

  Dự Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công tác quản lý cảng cá theo yêu cầu của Luật Thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  K/s Mường Thanh Cửa Đông – 167 Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh

  Kiểm tra dự án  Cạnh tranh chăn nuôi ATTP

  Phòng XDCB, BQL DA CTCN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  6

  Thứ 7

   

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  7

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

   

  Dự Lễ đón nhận NTM tại Xã Hưng Lĩnh – huyện Hưng Nguyên

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Hưng Nguyên

  8

  Thứ 2

  Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, AN-QP Quý II, năm 2019

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Nhà khách Nghệ An

   

   

  Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  9

  Thứ 3

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác PCCC rừng

  Chi cục Kiểm lâm, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  Kiểm tra các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  10

  Thứ 4

  Họp HĐND tỉnh lần thứ 9, Khóa XVII

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra dự án  Cạnh tranh chăn nuôi ATTP

  Phòng XDCB, BQL DA CTCN

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  11

  Thứ 5

  Họp HĐND tỉnh lần thứ 9, Khóa XVII (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu - Mùa

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các vùng nuôi

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  12

  Thứ 6

  Họp HĐND tỉnh lần thứ 9, Khóa XVII (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra các vùng nuôi

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  Sơ kết 6 tháng đầu năm về phòng chống cháy rừng và hoạt động lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Có giấy mời riêng

  13

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  14

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  15

  Thứ 2

  Ngày tiếp công dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm NTM, bộ tiêu chí xã NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  16

  Thứ 3

   Sáng:Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV huyện, thành, thị ủy đảng ủy trực thuộc

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Lạch Vạn

  Dự nghe và cho ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục rà soát kê khai hiện trạng sử dụng đất, đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước đang sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  17

  Thứ 4

  Chủ tịch UBND làm việc với huyện Thanh Chương về tình hình KT-XH, AN-QP

  Phòng KHTC

  Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Thanh Chương

  Hội nghị đánh giá công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định IUU

  Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

  Hoàng Nghĩa Hiếu

  Trần Hữu Tiến

  VP UBND tỉnh

  Họp BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Lạch Vạn

  18

  Thứ 5

  Kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu - Mùa

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Lạch Vạn

  19

  Thứ 6

  Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Lạch Vạn

  20

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  21

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  22

  Thứ 2

   

   

   

   

  23

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ:

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Dự thảo “Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

  Kiểm tra các trại giống nuôi

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  24

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu - Mùa

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các trại giống nuôi

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  25

  Thứ 5

  Kiểm tra các trại giống nuôi

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần hữu Tiến

  Các huyện

  26

  Thứ 6

  Sáng:Sơ kết Công đoàn Ngành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  Công đoàn Ngành

  Lãnh đạo Sở

  (Mời dự)

  Có giấy mời riêng

  Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  27

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  28

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  29

  Thứ 2

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2- VP Sở

  Chiều:Họp giao ban tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  HTT2 – VP Sở

  30

  Thứ 3

  Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Có giấy mời riêng

   

  Đi kiểm tra tình hình công tác phòng chống cháy rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  31

  Thứ 4

  Chiều: Họp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

   

 

Nghe nhạc