Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo Chương trình công tác tháng 06 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  05/06/2019 09:50
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Chỉ đạo các địa phương thu hoạch gọn lúa Xuân, triển triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019, đảm bảo lịch thời vụ, đặc biệt là cây lúa vùng Hè thu chạy lụt; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là bệnh Lùn sọc đen trên lúa, sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp.

  - Là tháng cao điểm của mùa nắng phải thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng; đặc biệt là công tác PCCCR; chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

  -Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất Hè thu, kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai....

  - Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch.

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 7

  Sáng:Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó giám đốc Sở

  VP tỉnh ủy

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

  2

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  3

  Thứ 2

  Sáng:Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng QLKT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  4

  Thứ 3

  Sáng: Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại xã Quỳnh lập

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Chiều:Đi Hà Nội dự Họp

   

  5

  Thứ 4

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục địch rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo điều 20, Luật lâm nghiệp

  Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Họp tại Hà Nội

  Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Sáng:Làm việc với Đoàn kiểm tra chương trình giảm nghèo 30a

  Chi cục Phát triển nông thôn

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Họp rà soát Nghị quyết trình HĐND tỉnh

  Phòng KHTC

  6

  Thứ 5

   

  Giao ban xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

  Phòng QLXDCT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  HTT3 – VP Sở

  Hội nghị tham vấn về dự thảo bộ cơ sở dữ liệu quản lý và theo dõi rừng ven biển Việt Nam

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  TP Đà Nẵng

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe dự thảo quyết định quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Chi cục Phát triển nông thôn

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Chiều:CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thanh tra tình tự, thủ tục hành chính của 10 dự án đầu tư

  Phòng KHTC, Thanh tra Sở

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP UBDN tỉnh

  7

  Thứ 6

  Dự lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây bắc Nghệ An

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  Hội nghị tham vấn về dự thảo bộ cơ sở dữ liệu quản lý và theo dõi rừng ven biển Việt Nam

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  TP Đà Nẵng

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ hè Thu Mùa 2019, phòng chống dịch bệnh, PCCC rừng,…

  Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  8

  Thứ 7

  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 - 2015

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  9

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  10

  Thứ 2

  Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  1. Nghe dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo điều 20, luật Lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm lâm

  2. Dự thảo quyết định quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Chi cục Phát triển nông thôn

  11

  Thứ 3

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA)

  Phòng QLXDCT, BQL DA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại các xã ven biển Quỳnh lưu

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  12

  Thứ 4

  Họp BCĐ cấp tỉnh về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, nghe dự thảo quy định phạm vị, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng,trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

  Chi cục Kiểm lâm, Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBDN tỉnh

  Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại các xã ven biển Quỳnh lưu

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  13

  Thứ 5

  Làm việc với Kiểm lâm

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP Chi cục Kiểm lâm

  Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại các xã ven biển Quỳnh lưu

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

   

  14

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Kiểm tra sản xuất Hè thu Mùa

  Chi cục TT&BVTV, Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  15

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  16

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  17

  Thứ 2

  PCT UBND tỉnh đi kiểm tra Dự án hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Ngày tiếp công dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

  18

  Thứ 3

  PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các huyện vùng dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030

  Phòng KHTC, Đoàn QH NN&TL

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội

  19

  Thứ 4

  Làm việc với dự án WB4

  Dự án WB4

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Dự án WB4

  Kiểm tra IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội

  Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

  Chi cục Chăn nuôi và thú y; phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  20

  Thứ 5

  Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

   

  Kiểm tra IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội

  Làm việc với Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm

  VP Đảng ủy, Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  CC Kiểm lâm

  21

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  22

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  23

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  24

  Thứ 2

  Đi kiểm tra công tác PCCCR

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  Kiểm tra dự án Lipsap

  BQL dự án LipSap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  25

  Thứ 3

  Sáng:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện công văn số 2468/UBND – NN ngày 17/4/2019 về phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

  Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC, phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với các Trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện: Đô Lương, Thanh Chương

  Họp BCH Đảng bộ Sở (mở rộng)

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  26

  Thứ 4

  Hội nghị sơ kết 06 đầu năm triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  27

  Thứ 5

  Đi kiểm tra công tác bảo vệ PT rừng, PCCCR

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  Làm việc với các Trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện: Đô Lương, Thanh Chương

  28

  Thứ 6

  Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

  Chi cục Chăn nuôi và thú y; Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  29

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  30

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

 

Nghe nhạc