Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo số 84/TB-TT&BVTV ngày 30/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
  30/05/2019 14:06
 •  
 • THÔNG BÁO
   
  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
   
   
  Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  Căn cứ quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Nghệ An về việc thanh lý xe ô tô;
  Căn cứ biên bản định giá tài sản thanh lý ngày 23/4/2019;
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An Thông báo về việc lựa chọn tổ
   
  chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
   
  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
   
  1.1 Tên đơn vị: Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An.
   
  1.2 Địa chỉ: Số 19, đường Trần Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
   
  2. Tên tài sản, số lượng tài sản bán đấu giá:
   
  2.1 Tên tài sản: Xe ô tô bán tải đã qua sử dụng;
   
  2.2 Số lương: 01
   
  3. Giá khởi điểm: 65.000.000 đ (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn);
   
  4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
   
  Tổ chức đấu giá tài sản tham gia phải đảm bảo đủ các tiêu chí quy định tại khoản
   
  4, điều 56 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, Cụ thể:
   
  4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm
  cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
   
  4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
   
  4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu
  giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư
  pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối
  thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời
  hạn 03 tháng gần nhất.
   
  4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp
  luật;
   
  4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh
  sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
   
  4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu
  tư hoặc Quyết định thành lập.
   
  5. Thời gian, hình thức và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu
  giá:
   
  5.1 Thời gian: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 7 giờ ngày 31/5/2019 đến 16h30
  ngày 5/6/2019;
   
  5.2 Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng chi cục
  Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An, Số 19, đường Trần Phú, Tp. Vinh,
  Nghệ An (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện)
   
   
   
  Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

Nghe nhạc