Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Một số nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 lĩnh vực nôi trồng thủy sản
  05/04/2019 15:54
 •  
 • Luật thủy sản 2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 với nhiều điểm mới quan trọng. Theo đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản sẽ có một số điểm mới được đánh giá là bước ngoặt hướng tới một nghề phát triển bền vững, hiệu quả.

   

  Quy định về lĩnh vực sản xuất, ương dưỡng giống

   

  Xác định rõ tầm quan trọng của giống thủy sản trong việc xác định hiệu quả nuôi trồng thủy sản, Luật thủy sản năm 2017 đã quy định chặt về điều kiện của cơ sở sản xuất giống. Theo đó, tổ chức các nhân phải được chứng nhận đủ điều kiện trước khi tiến hành sản xuất và chỉ được sản xuất giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanhh tại Việt Nam do Chính phủ ban hành.

  Luật thủy sản năm 2017 khẳng định Giống thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau: (1) thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; (2) được công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định; (3) có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng; (4) được kiểm dịch theo quy định của pháp luật.

  Luật quy định rõ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, các trường hợp phải khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản, nhập khẩu, xuất khẩu giống thủy sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, yêu cầu ghi nhãn và hồ sơ vận chuyển giống thủy sản.

   

  Quy định về lĩnh vực quản lý Thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường

   

  Để tại điều kiện thuận lợi cũng như thông thoáng cho doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, Luật Thủy sản 2017 đã quy định theo hướng quản lý hệ thống; thực hiện kiểm soát đầu vào từ điều kiện cơ sở. Theo đó, tổ chức, cá nhan khi tham gia vào hoạt động kinh doanh các sản phẩm này phải được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện trước khi hoạt động.

  Đối với sản phẩm, để nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, Luật đã quy định theo hướng: Tổ chức, cá nhân báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và thực hiện cập nhật thông tin về sản phẩm vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, chất lượng của sản phẩm.

   

  Quy định về nuôi trồng thủy sản

   

  Luật Thủy sản năm 2017 đã quy định chi tiết về điều kiện nuôi trồng thủy sản và quy định quản lý đối với các đối tượng nuôi, hình thức nuôi và mục đích của việc nuôi trồng thủy sản để không bỏ sót đối tượng cần quản lý. Theo đó, Luật Thủy sản năm 2017 quy định áp dụng đối với cả các đối tượng nuôi làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ…

  Luật khẳng định rõ: Nuôi trồng thủy sản bằng lồng,bè hoặc thủy sản nuôi chủ lực phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để cơ quan quản lý về thủy sản có định hướng đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản sản của người dân đạt hiệu quả và đặc biệt tạo thuận lợi trong hoạt động thực hiện các chính sách hỗ trợ nếu có thiên tai, dịch bệnh.

  Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất phục vụ cho xuất khẩu, Luật quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nếu chủ cơ sở yêu cầu nước nhập khẩu yêu cầu hoặc cơ sở tiêu thụ trong nước yêu cầu.

  Luật thủy sản năm 2017 quy định việc nuôi trồng thủy sản trên biển phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đây là điểm rất mới so với Luật Thủy sản năm 2003 để phân định rõ thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý tài nguyên và quản lý chuyên ngành. Theo đó, việc cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển sẽ do cơ quan quản lý về thủy sản thực hiện còn việc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản sẽ do cơ quan quản lý về tài nguyên và môi trường thực hiện.

  Luật Thủy sản 2017 quy định rõ thẩm quyền cấp phép dự án nuôi trồng thủy sản và thẩm quyền giao khu vực biển, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản và các trường hợp thu hồi khu vực biển. Luật cũng quy định về việc trưng dụng khu vực đã giao trong các trường hợp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng khẩn cấp; sự cố môi trường; phòng, chống thiên tai. Việc trưng dụng khu vực biển thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

  Về thời gian giao khu vực biển được là 30 năm và được gia hạn tối đa là 20 năm, thời hạn này dài hơn so với quy định tại Luật thủy sản năm 2003 để phù hợp với pháp luật về biển và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào nuôi trồng thủy sản trên biển./.

   

  Nguồn: Phòng Nuôi trồng thủy sản - Chi cục Thủy sản Nghệ An

 

Nghe nhạc