Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
    28/03/2019 16:10
  •  
  • Tải file tại đây

    Nguồn tin: phòng KHTC -Sở NN&PTNT

Tin tức khác

 

Nghe nhạc