Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cánh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai tháng IUU trong tháng 2/2019
  28/03/2019 10:48
 •  
 • 1. về công tác triển khai thực hiện

   

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về ngăn chặn, giảm thiếu và chấm dứt táu cá và ngư dân Việt Nam khai thác ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng chính Phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cánh báo của ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của ủy ban Châu Âu:

   

  + Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/01/2019 về việc tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Ọuyết định số 355/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc thành lập Tổ Công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá tỉnh Nghệ An.

   

  + Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành các văn bản: Quyết định số 13/QĐ- SNN.TCCB ngày 14/02/2019 về việc Thành lập tổ Công tác liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá tỉnh Nghệ An; Quyết định số 14/ỌĐ-SNN.TCCB ngày 14/02/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ Công tác liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá tỉnh Nghệ An; Công văn số 269/SNN- CCTS ngày 28/01/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư 21/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác Thủy sản; công bố Cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhân nguvên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thac; Công văn số 386/SNN-CTTS ngày 19/02/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT-UBND ngáy 13/01/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định(khai thác IUU).

   

  + Xây dưng Dự thảo "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Hiện tại Quy chế đang được xin ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành có liên quan trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

   

  -Các Tổ Công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá (bao gồm lực lượng Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Ban quản lý Cảng cá) đã đi vào hoạt động, thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá khi ra, vào cửa lạch; ghi chép nhật ký đầy đủ; hồ sơ tàu cá ra, vào Cảng, thống kê sản lượng lên bến theo quy định.

   

  - Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát các hoạt động nghề cá trên biển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác bất hợp pháp.

   

  - Tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá, hệ thống giám sát tàu cá với Tổng cục Thủy sản thường xuyên, kịp thời.

   

  2. về công tác tuyên truyền, phổ biển các quy định của nhà nưóc

   

  - Phát 2100 tờ rơi về một số quy định ngư dân cần biết về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; 1350 tờ rơi quy định về việc lập thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, quy định tàu cá trước khi ra/vào Cảng cá.

   

  - Ngày 18/2/2019, Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành một số nhiệm vụ, giải pháp đế khắc phục cánh báo của ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại huyện Quỳnh Lưu với 250 người tham gia.

   

  - Các Tổ Công tác Liên ngành tổ chức tuyên truyền về Luật Thủy sản 2017, việc bão vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến tận các chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu cá.

   

  3.Về công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên biển

   

  Từ ngày 20/01/2019 đến ngày 20/02/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển sử dụng hai tàu Kiểm ngư, xuống công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển với 09 ngày công tác, đã kiểm tra được 150 phương tiện. Lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 phương tiện, xử phạt hành chính 40.300.000 đồng.

   

  4. Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền, hàng hoá thuỷ sản khai thác; Thẩm định, cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu Thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp

   

  -Trong tháng 02/2019 (từ 20/01/2019 đến 20/02/2019), Ban quản lý càng cá Nghệ An đã kiểm tra 86 lượt tàu cá cập Cảng (có công suất từ 90CV trơ lên) với tổng sản lượng thủy sản là 321,19 tấn. Cụ thể:

   

  + Tại Cảng cá Cửa Hội là 08 lượt tàu với 51,27 tấn

  + Tại Cảng cá Lạch Vạn là 10 lượt tàu với 75,92 tấn

  + Tại Cảng cá Lạch Quèn là 68 lượt tàu với 194 tấn.

   

  - Cảng cá thực hiện kiềm tra sồ nhật ký, lưu giữhồ sơ liên quan tàu thuyền cập Cảng, sản lượngThủy sản lên bến.

   

  Nguồn tin: Sở NN&PTNT

 

Nghe nhạc