Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 03/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  05/03/2019 13:57
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tập trung chỉ đạo, kiểm tra sản xuất vụ Xuân; làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ dịch bệnh, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa;

  - Thực hiện tốt công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; triển khai Tổ công tác lưu động Liên Ngành và các Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi;

  -Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tập trong khắc phục các tồn tại, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện IUU;

  - Thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng; PCCCR, chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

  - Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành năm 2019. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra ATTP mùa lễ hội,...

  Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, triển khai QĐ số 17/QĐ - TTg, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trong vụ Xuân, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  - Theo dõi, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân; kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản....

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 6

  Chiều:Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống BĐBP

  Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hội trường NK T50 – Quân khu IV

  Chiều:Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

   

  2

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  3

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  4

  Thứ 2

  Sáng:Họp trực tuyến dịch tả lợn Châu phi

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Kiểm tra IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cảng cá Cửa Hội

  Chiều:Thường trực tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều:Họp công tác kiểm tra thực hiện IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP Chi cục Thủy sản

  5

  Thứ 3

   Đoàn khảo sát thực tế về việc hế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ

  (Từ ngày 05/3 - 9/3)

  Phòng QLKT, phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các tỉnh phía Nam

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo QĐ ban hành Quy chế về công tác Thi đua – khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thay thế QĐ số 64/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Chiều:Làm việc với Công ty Công ty Cổ Phần tập đoàn FLC về các đề xuất dự án

  Phòng QLKT, Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra tại huyện Quỳnh Lưu về IUU; Làm việc với ngân hàng chính sách Hoàng Mai

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Cảng cá Lạch Quèn; TX. Hoàng Mai

  6

  Thứ 4

   

  Sáng:Làm việc với huyện Quỳnh Lưu về Vệ sinh an toàn thực phẩm

  Đoàn Thanh tra liên ngành

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  Chiều:Đi công tác tại Hà Nội dự họp Luật Thủy sản

  (từ ngày 6/3 – 8/3)

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  7

  Thứ 5

  Sáng:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo Quyết định:

  1. Quy định về phân cấp thẩm quyền QĐ bảo trì, cảo tạo, bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất,…

  2. Quy định danh mục, thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác;

  3. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị,…

  Phòng KHTC

  Trưởng phòng KHTC

  (dự họp)

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Hội nghị triển khai công tác hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2019

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  Chiều:Hội đồng thẩm định số 2 duyệt đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan đơn vị

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Họp thống nhất phương án phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a

  Phòng KHTC, Chi cục PTNT

  Chi cục Trưởng Chi cục PTNT và Trưởng phòng KHTC (dự họp)

  VP UBND tỉnh

  8

  Thứ 6

   Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Đô Lương về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Huyện Đô Lương

  9

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  10

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  11

  Thứ 2

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  12

  Thứ 3

  Sáng:Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c:Nguyễn Tiến Lâm

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nhà khách Nghệ An

  Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Kỳ Sơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Kỳ Sơn

  13

  Thứ 4

  Sáng:Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Nhà khách nghệ an

  Kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các vùng nuôi và IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

   

  14

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân 2019

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các vùng nuôi và IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  15

  Thứ 6

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh

  Lễ đón nhận NTM xã Trường Sơn – huyện Anh Sơn

  VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Anh Sơn

  Kiểm tra các vùng nuôi và IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  16

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  17

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  18

  Thứ 2

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi kiểm tra tình hình bảo vệ và PT rừng

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  19

  Thứ 3

  Sáng:Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn tiến Lâm

  Nhà khách Nghệ An

  Làm việc với BCĐ về thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP các huyện, Thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  20

  Thứ 4

  Họp giao ban Quý I/2019

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các Đ/c Phó giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  21

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với BCĐ về thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP các huyện, Thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Kiểm tra sản xuất vụ xuân

  Phòng QLKT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  22

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu phi

  Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với BCĐ về thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP các huyện, Thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Đi kiểm tra tình hình bảo vệ và PT rừng

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  23

  Thứ 7

  Dự Lễ đón nhận Nông thôn mới xã Lam Sơn, huyện Đô Lương

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Đô Lương

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  24

  CN

  Dự Lễ đón nhận Nông thôn mới xã Đức Sơn- huyện Anh Sơn

  VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Anh Sơn

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  25

  Thứ 2

  Chiều:Thường Trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Hội thảo “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lam sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

  Phòng QLKT, phòng KHTC, Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Có giấy mời riêng

  26

  Thứ 3

  Sáng:Đ/c: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các nhà đầu tư lớn trên địa bàn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều:Đ/c: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra các trại giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  27

  Thứ 4

  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Hội thảo xây dựng Đề án Sản xuất hè thu - Mùa

  Phòng QLKT, Chi cục Trồng trọt và BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  28

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT,

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Châu

  H. Quỳ Hợp

  Họp BQL Dự án Lipsap

  BQL DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Sáng:Thả cá chào mừng 60 ngày truyền thống ngành Thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Chiều:Hội thảo 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Có giấy mời riêng

  29

  Thứ 6

  Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi kiểm tra tình hình bảo vệ và PT rừng

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  Đi Quảng Ninh dự Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

  (từ ngày 29/3 – 1/4)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Quảng Ninh

  30

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  31

  CN

  Dự Lễ đón nhận Nông thôn mới xã Đông Sơn, huyện Đô Lương

  VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Đô Lương

   

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

 

Nghe nhạc