Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban tháng 2/2019 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019
  01/03/2019 14:01
 • Ngày 28/02/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019.
 • Ngày 28/02/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Tiến Lâm; Trưởng, phó các phòng Sở; Thường trực Công đoàn Ngành, VP Đảng ủy Sở.

   

  1. Một số kết quả sản xuất nông nghiệp chủ yếu trong tháng 2/2019

   

  a) Trồng trọt:

  - Cây hàng năm vụ Đông 2018: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông 2018 đạt 38.089,39 ha,tăng 2,46% so với vụ Đông năm trước. Diện tích một số cây trồng chính như sau:

  + Cây ngô: Diện tích gieo trồng:18.767,26 ha,tăng 0,84%; năng suất ước đạt 44,98 tạ/ha; sản lượng ước đạt 84.421,42 tấn, tăng 5,03% so với vụ Đông năm trước.

  + Khoai lang: Diện tích gieo trồng: 1.712,03 ha, giảm 7,96% so với vụ Đông năm trước; năng suất ước đạt 63,76 tạ/ha; sản lượng ước đạt 10.915,98 tấn.

  + Lạc: Diện tích: 1.359,60 ha, tăng 92,80 ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 22,20 tạ/ha; sản lượng ước đạt 3.018,62 tấn, tăng 18,97% so với  vụ Đông năm trước.

  + Cây rau đậu, hoa cây cảnh: Diện tích ước đạt: 12.503,55 ha, tăng 3,82%; năng suất ước đạt 140,71 tạ/ha; sản lượng ước đạt 172.567,63 tấn, tăng 3,93% so với vụ Đông năm trước.

  + Cây gia vị, dược liệu hàng năm:Diện tích gieo trồng đạt 436,02 ha, bằng 98,73% so với vụ Đông năm trước.

  + Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng đạt 2.761,17 ha, bằng 93,81% so với vụ đông năm trước do Công ty TH giảm thu mua cây ngô làm thức ăn gia súc của một số vùng.

  - Sản xuất vụ Xuân 2019:Tính đến này 27/02 diện tích gieo trồng một số cây trồng chính như sau:

  + Cây lúa: Diện tích đã gieo cấy toàn tỉnh ước đạt 91.323,8/KH90.000 ha, đạt 101,47 % kế hoạch.

  + Ngô: Diện tích gieo trỉa ước đạt 12.276/KH17.000 ha đạt 72,21% kế hoạch.

  + Cây lạc: Diện tích đã gieo trồng ước đạt 10.841/KH12.000 ha đạt 90,34% kế hoạch.

  + Cây rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng ước đạt 9.374/KH12.000 ha, đạt 78,12% kế hoạch.

  b) Chăn nuôi:

  Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điếm tháng 2/2019:

  -Tổng đàn trâu ước đạt 271.840 con, giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước.

  - Tổng đàn bò ước đạt 479.650 con, tăng 3,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đàn bò sữa ước đạt 63.130 con, giảm 2%, nguyên nhân do điều chuyển đàn bò sữa của Công ty CP Thực phẩm sữa TH đi một số tỉnh khác (Lâm Đồng, Thanh Hóa).

  - Tổng đàn lợn ước đạt 935.780 con, tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước.

  - Tổng đàn gia cầm ước đạt 25.021 nghìn con, tăng  6,95% so với cùng kỳ năm trước.

  c) Về Lâm nghiệp: Tháng 02/2019, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 728 ha, tăng 0,41%, đưa diện tích trồng rừng 2 tháng đầu năm ước đạt 978 ha, tăng 0,72 % so với cùng kỳnăm trước.Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 10.012 m3, tăng 4,96%, đưa sản lượng gỗ 2 tháng đầu năm ước đạt 24.348 m3, tăng 2,94% so với cùng kỳnăm trước.

  Đã phát hiện, bắt giữ 115 vụ vi phạm lâm luật.

  d) Về thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 15.849 ha tăng 0,01% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản tháng 2 ước đạt 10.986 tấn, tăng 6,13%, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 23.878 tấn tăng 7,22% so với cùng kỳ, trong đó:

  Sản lượng khai thác tháng 2 ước đạt 6.639 tấn tăng 7,05% so cùng kỳ, lũy kế 15.666 tấn, tăng 8,36% so cùng kỳ năm trước.

  Sản lượng nuôi trồng ước đạt 4.347 tấn, tăng 4,77%, so cùng kỳ năm trước; lũy kế 2 tháng ước đạt 8.212 tấn, tăng 4,77% tấn.

   

  2. nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong tháng 3/2019

   

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2019; đánh gá tình hình thực hiện quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019; tập trung chỉ đạo, kiểm tra sản xuất vụ Xuân; làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ dịch bệnh, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; triển khai Tổ công tác lưu động Liên Ngành và các Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tập trong khắc phục các tồn tại, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện IUU.

  - Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành năm 2019. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra ATTP mùa lễ hội,...

  - Tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”. Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trong vụ Xuân, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

  - Theo dõi, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đôn đốc các địa phương tập trung tu sửa, khắc phục các công trình bị hư hỏng do mưa bão trong năm 2018; kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, kiểm tra các công trình đê điều,...

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức, cá nhân, thực hiện công các PCTP, chuyển đổi ISO,...

  - Tập trung triển khai thực hiện các nội dung về sắp xếp, chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 30 - NQ/TW và Nghị định 118/NĐ-CP của Chính phủ,...

  - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 3/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạoSở.

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc