Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
    13/02/2019 08:33
  •  
  • Trọng tâm công tác:

    - Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2019; tập trung kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét trước, trong và sau tết;

    - Tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ, ; kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng; triển khai công tác thuỷ lợi,...

    - Kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tình hình thực hiện IUU...

    - Thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tham mưu tổ chức Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.

    - Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi;

    - Chỉ đạo tổ chức đón tết Kỷ Hợi 2019 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; tổ chức trực tết nghiêm túc đảm bảo kế hoạch sản xuất; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt chế độ báo cáo.

    NGÀY/THỨ

    NỘI DUNG

    PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

    CHỦ TRÌ

    ĐỊA ĐIỂM

    1

    (27/12 ÂL)

    Thứ 6

    Sáng:Gặp mặt cán bộ công chức, viên chức và người lao động

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    HTT3 – VP Sở

     

     

    Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

     

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    H. Nam Đàn

    Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

     

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    VP Tỉnh ủy

    2

    (28/12 ÂL)

    Thứ 7

    Nghỉ cuối tuần

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Cơ quan Sở

    3

    (29/12 ÂL)

     

    CN

    Nghỉ cuối tuần, Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Cơ quan Sở

     

    4

    (30/12 ÂL)

    Thứ 2

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Cơ quan Sở

     

    5

    (01/01 ÂL)

    Thứ 3

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    Cơ quan Sở

    6

    (02/01 ÂL)

    Thứ 4

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở, Phòng QLKT

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    Cơ quan Sở

    7

    (03/01 ÂL)

    Thứ 5

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

     

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    Cơ quan Sở

    8

    (04/01 ÂL)

     

    Thứ 6

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Cơ quan Sở

    9

    (05/01 ÂL)

    Thứ 7

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    Cơ quan Sở

    10

    (06/01 ÂL)

     

    CN

    Nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

     

    Trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

    Văn phòng Sở, Phòng QLKT

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    Cơ quan Sở

    Sáng:7h30: Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

    Chi cục Kiểm lâm; các phòng Sở (tham dự)

    Lãnh đạo Sở

    H.Nghi Lộc

     

    11

    (07/01 ÂL)

    Thứ 2

    Sáng:Gặp mặt cán bộ công chức và người lao động

    Văn phòng Sở

    Lãnh đạo Sở

    HTT3-VP Sở

    Chiều:Đi cơ sở kiểm tra sau tết

    Chi cục Kiểm lâm

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Các huyện

    12

    (08/01 ÂL)

    Thứ 3

    Kiểm tra sản xuất vụ Xuân 2019 và công tác phòng chống rét, an toàn VSTP

    Chi cục Trồng trọt và BVTV, Phòng QLKT

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    Các huyện

    Đi cơ sở kiểm tra sau tết

    Chi cục Kiểm lâm

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Các huyện

    13

    (09/01 ÂL)

    Thứ 4

    Chiều:CT, PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

    Văn phòng Sở, Phòng TCCB

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    VP UBND tỉnh

    Kiểm tra các trại giống tôm

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Các huyện

    14

    (10/01 ÂL)

    Thứ 5

    Họp chuẩn bị Hội nghị chế biến gỗ

    Phòng QLKT

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

     

    Kiểm tra các trại giống tôm

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Các huyện

    15

    (11/01 ÂL)

    Thứ 6

     

    Sáng:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo:

    1. QĐ ban hành giá tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực nông thôn;

    2. QĐ quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa, Công ty CP cấp nước Diễn Châu, Công ty CP cấp Quỳnh Lưu, Công ty CP cấp nước Cửa Lò, BQL nhà máy nước thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh.

    Trung tâm NS và VSMT NT

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    VP UBND tỉnh

    Ngày tiếp dân

    Thanh tra Sở

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    Trụ Sở tiếp dân UBND tỉnh

    Chiều:Họp về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU)

    Chi cục Thủy sản, Phòng KHTC

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    VP UBND tỉnh

    Kiểm tra các trại giống tôm

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Các huyện

    Kiểm tra sản xuất

    Chi cục Trồng trọt và BVTV, Phòng QLKT

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    Các huyện

    16

    (12/01 ÂL)

    Thứ 7

    Nghỉ cuối tuần

     

     

     

    17

    (13/01 ÂL)

    CN

    Nghỉ cuối tuần

     

     

     

    18

    (14/01 ÂL)

    Thứ 2

    Đi công tác tại Hà Giang

     

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Tỉnh Hà Giang

    19

    (15/01 ÂL)

    Thứ 3

    Đi công tác tại Hà Giang

     

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Tỉnh Hà Giang

    Kiểm tra sản xuất

    Chi cục Trồng trọt và BVTV, Phòng QLKT

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    Các huyện

    Kiểm  tra IUU tại Lạch Vạn

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Cảng cá Lạch Vạn

    20

    (16/01 ÂL)

    Thứ 4

    Sáng:Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

    VP Điều phối NTM

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    Nhà khách Nghệ An

    Kiểm  tra IUU tại Lạch Quèn

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Cảng cá Lạch Quèn

    21

    (17/01 ÂL)

    Thứ 5

    Kiểm  tra IUU tại Cửa Hội

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Cảng cá Cửa Hội

    22

    (18/01 ÂL)

    Thứ 6

    Đi cơ sở kiểm tra công tác bảo vệ rừng

    Phòng QLKT

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Các huyện

     

    23

    (19/01 ÂL)

    Thứ 7

    Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi năm 2019

    Văn phòng Sở

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    KS Vinpearl Cửa Hội

    Nghỉ cuối tuần

     

     

     

    24

    (20/01 ÂL)

    CN

    Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng huyện NTM kiểu mẫu và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn

    VP Điều phối NTM, Phòng KHTC

    Lãnh đạo Sở

    Có giấy mời riêng

    Dự Lễ đón nhận NTM xã Văn Thành – huyện Yên Thành

    VP Điều phối NTM

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    H. Yên Thành

    Nghỉ cuối tuần

     

     

     

    25

    (21/01 ÂL)

    Thứ 2

    Chiều:Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tập thể

     

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    VP Tỉnh ủy

    Chuẩn bị Hội thảo cấp tỉnh về chế biến gỗ

    Phòng QLKT&KHCN, Chi cục kiểm lâm

    Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

    Có KH riêng

    26

    (22/01 ÂL)

    Thứ 3

    Họp UBND tỉnh:

    Phòng KHTC

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    VP UBND tỉnh

    Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030

    VP Điều phối NTM

    Làm việc với các trạm, ban về thực hiện IUU

    Chi cục Thủy sản

    Đ/c: Trần Hữu Tiến

    Các huyện

    27

    (23/01 ÂL)

    Thứ 4

    Họp UBND tỉnh (tiếp)

    Phòng KHTC

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    VP UBND tỉnh

    28

    (24/01 ÂL)

    Thứ 5

    PCT UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

    BQL DA Bản Mồng, Phòng QLXDCT

    Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

    H. Quỳ Hợp

    H. Quỳ Châu

    Họp giao ban tháng 2/2019

    Văn phòng Sở

    Lãnh đạo Sở

    HTT2 – VP Sở

    Họp BCH Đảng bộ Sở

    VP Đảng ủy

    Đ/c: Nguyễn Văn Lập

    HTT2 – VP

     

 

Nghe nhạc