Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Tổng kết hoạt động Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
  25/01/2019 14:38
 • Chiều ngày 18/1/2019, Được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 • Tham dự: Có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; cùng các đồng chí Chủ tịch, bí thư, ban nữ công của các công đoàn đơn vị thuộc Công đoàn Ngành.

   

  Năm 2018 là năm thực hiện nửa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT; Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo động lực cho nông nghiệp, nông thôn phát triển. Được sự chỉ đạo kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp có hiệu quảgiữa Lãnh đạo Sở và Ban Thường vụCông đoàn ngành, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm, góp phần quan trọng vào sự  phát triển kinh tế - xã hội của ngành.

   

   

  a) Một số kết quả nổi bật:

   

  - Tốc độ tăng trưởng GTSX của ngành cả năm 2018 đạt 5,09%/KH 4-4,5%. Trong đó: Nông nghiệp: 3,51%; Lâm nghiệp: 10,98%; Ngư nghiệp: 11,39%.

   - Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp 77,71%, Lâm nghiệp 7,71%, Thủy sản: 14,58%. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệpthuầnđạt 47,70%.

  - Tỷ lệ che phủ rừngđạt 57,7%/KH 57,4%. Tổng diện tích rồng mới rừng đạt 18.500/KH17.000 ha, đạt 108,82% ( tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm trước). Tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng và chống chặt phá rừng. Sản lượng gỗ khai thác cả năm đạt 580/KH580 nghìnm3, đạt 100%.

    - Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 195.000/KH 195.000 tấn, đạt 100%, tăng 6,7% so với năm 2017.Trong đó,  khai thác Thủy hải sản 144.000 tấn, nuôi trồng 51.000tấn.

  - Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 30/KH 27 xãđạt chuẩn NTM (được UBND tỉnh công nhận), lũy kế có 211/431 xãđạt chuẩn NTM, đạt 48,96% .

  bên cạnh những thuận lợi còn cókhó khăn, thách thức: Thời tiết diễn biến bất thường (rét đậm, rét hại kéo dài, nắng nóng, bão đến sớm, mưa lũ lớn...); dịch bệnh xảy ra trên cây trồng và vật nuôi, sản xuất công nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, 1 số phần tử lợi dụng việc thông qua các dự Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng để gây ra nhiều vụ việc phức tạp...;Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, nợ thuế còn tồn đọng; Một bộ phận Công nhân lao động tư tưởng còngiao động trong cơ chế chính sách giao khoán sử dụng đất sau khi thực hiện Nghị định 118/NĐ-CP  ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp...Các đơn vị sự nghiệp kinh tế đang chuyển dần sang cơ chế tự chủ hoàn toàn về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Từ các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến tình hình SXKD, việc làm, đời sống thu nhập của CB,CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.   

    

  b) Tình hình việc làm và đời sống.

   

  Về cơ bản, các doanh nghiệp đều bố trí được việc làm cho người lao động, điều kiện làm việc CNVCLĐ từng bước được cải thiện. Tiền lương bình quân của người lao động là 3,8 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập của công nhân trực tiếp sản xuất chịu nhiều yếu tố rủi ro, thu nhập bình quân thuộc các đơn vị kinh doanh từ 3,7 –4,0 triệu đồng/người/ tháng; cao nhất là ở Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp thu nhập từ 25-30 triệu đồng/ tháng; thấp nhất là số lao động hợp đồng, mùa vụ hưởng theo mức khoán nên chỉ 1,8-2 triệu đồng/tháng.

  Nhìn chung đời sống của nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành nông nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách về nhà ở cho người lao động, một số dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đã triển khai đưa vào sử dụng, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CNLĐ. Công nhân lao động còn thuê nhà trọ gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo điều kiện sống, nhất là vào những ngày mùa hè, mùa

   

  c) Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

   

  - Tiếp tục tham gia, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TWHội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ,Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức” gắn với xây dựng vị trí việc làm theo kế hoạch số 34-KH/TU ngày 13/10/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An theo đề án khi được cấp trên phê duyệt.

  - Tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Tổ chức khảo sát đời sống, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi  cuối năm của CNVCLĐ.Tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy 2019” nhằm động viên CNVCLĐ nhân dịp Tết đến, Xuân về.

  - Thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tăng cường các hoạt động xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt việc đối thoại tại doanh nghiệp với mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

  - Phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện quyền dân chủ của CNVCLĐ, giải quyết tốt quan hệ lao động, phát huy vai trò của công đoàn bảo đảm sự ổn định và phát triển doanh nghiệp cũng như cơ quan, đơn vị.

  - Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể”. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp, làm cho hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển.

  - Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá, xây dựng gia đình văn hóa. Tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại cơ sở nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ.

  - Hưởng ứng, tổ chức thực hiện các hoạt động “Tháng hành động về  ATVSLĐ”,  “Tháng Công nhân” năm 2019.

  - Tổ chức động viên CNVCLĐ tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”. Tổ chức các hoạt động tương thân, tương ái giúp CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

  - Tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động về xây dựng thang bảng lương, thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, an toàn lao động, chính sách ưu đãi nữ, xây dựng tủ sách pháp luật ... 

  - Quan tâm xây dựng và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ.

   

   

  Tại hội nghị đã trao cho 01 tập thể được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ; 13 tập thể và 60 cá nhân đc Tổng Liên đoàn lao động Nghệ an tặng bằng khen.

  Nguồn: VP Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc