Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực, nghề lưới rê, nghề lưới vây tháng 1 năm 2019
  16/01/2019 09:16
 •  
 • 1. Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực

   

  - Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 50kg/mẻ)

  + Không có khu vực tập trung

  - Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (25-50kg/mẻ)

  + Khu vực đảo Cô Tô có vĩ độ bắc từ 20°30’N — 21°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N - 20°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°00’N - 20°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N - 18°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N - 17°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

  - Ngư trường có khả năng khai thác thấp (10-25kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N - 21°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N - 20°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

  + Khu vực có vĩ çtô bắc từ 18°00’N- 19°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 108°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N - 19°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N - 18°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N - 17°30’N, kinh độ đônơ từ 107°30,E - 108°00’E.

   

   

  2. Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới rê:

  a) Vùng biển vịnh Bắc Bộ

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 70kg/km lưới)

  + Không có khu vực tập trung.

  - Khu vực củ khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/licới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N-20o30’N, kinh độ đông từ 107°00’E- 108°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°00’N-20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E -107°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N - 19°30’N, kinh độ đông từ ] 06°00’E - 106°30’E.

  b) Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 70kg/km lưới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°30’N - 16°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N - 15°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N - 14°00’N, kinh độ đông từ 111°00’E - 112°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N - 12°30’N, kinh độ đông từ 112°30’E - 113°30’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N - 17°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N - 17°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°00’N- 16°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 1 10°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°30’N - 15°30’N, kinh độ đông từ 109o3'0’E - 110°30'E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°00’N - 14°30’N, kinh độ đông từ 111°00’F. - 112°30'F.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N - 14°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 11l°00’E và từ I112°00'E - 112°30’E.

   

   

  3. Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây

  a) Vùng biển vịnh Bắc Bộ   

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Không có khu vực tập trung.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N - 21°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N - 20°30’N, kinh độ đông từ 1071>00’E - 108°00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N - 20°00’N, kỉnh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N - 19°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

  b) Vùng biến Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N - 14°00’N, kinh độ đông từ 113°30’E - 114°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N - 13°00’N, kinh độ đông từ 1 14“00'E - 114°30'E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 - l.000kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N - 17°30’N, kinh độ đông từ 108“00’E - 109°00'E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N - 17°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°30'E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15°30’N - 16°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110’00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°00’N - 15°30’N, kinh độ đông từ 113°30’E - 114°30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13°00’N - 13°30’N, kinh độ đông từ 112°00'E - 113°30’E.

   

   

  - Lưu ý:Tình hình thời tiết trên biến diễn biến phức tạp, ngư dân khi ra khơi khai thác cần lưu ý:           

  + Không vi phạm lãnh hải của nước bạn khi tham gia đánh bắt, chấp hành nghiêm chỉnh Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ việt Nam - Trung Quốc, tổ chức sản xuất theo Tố hợptác khai thác thủy sản đểhỗ trợ nhau trên biến. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết;

  + Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác và giúp đỡnhau trong cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố, tai nạn xảy ra trên biển;

  + Để nắm bắt thông tin về ngư trường, liên lạc với Trạm bờNghệ An thông qua 02 tần số:8058/7909;Website của Tổng cục Thủy sản http: Avww.fistenet.gov.vn/ và website của Viện nghiên cứu Hải sản http:/www.rimf.org.vn; Đài thôngtin duyên hải tần số 7906 KHz và 8294KHz; thời gian phát sóng vào lúc 7 giờ05 phút; 12 giờ05 phút và 9 giờ05 phút hàng ngày.

  + Đường dây nóng hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của bộ Ngoại giao:+84981848484 (hoạt động 24/24 giờ).

   

  Nguồn tin: Chi cục Thủy sản

 

Nghe nhạc