Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban Quý I/2018
  06/04/2018 08:34
 •  
 • Ngày 29/3/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tô chức cuộc họp giao ban, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở đánh giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý 1/2018, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý 11/2018.

   

  Tham dự cuộc họp gồm có các đổng chí Phó giám đốc Sở, lãnh đạo Công đoàn ngành, thường trực Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT, các trưởng, phó phòng Sở, Chánh, phó vãn phòng Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

   

  Trong quý I/2018, Về thực hiện các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật được giao năm 2018: Trong Quý 1/2018, Sở được giao 03 nhiệm vụ, đã thực hiện hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

  Về kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tốc độ tăng trưởng ơiá trị sản xuất quý 1/2018 đạt 4,07%; trong đó nông nghiệp tăng 3,59%;, lâm nghiệp tăng 5,66% và thủy sản tăng 6,24%; Tống diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2016 - 2017 toàn tỉnh ước đạt 225.189 ha, bằng 99,27% so với cùng kỳ năm trước, do giảm diện tích cây trồng vụ Đông.

  Đến cuối quý 1/2018, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt HVS theo quyết định 2750/QĐ-BNN ước đạt 79,3%; nước sinh hoạt chất lượng sạch theo QCVN 02:2009/13YT ước đạt 43,1%.

  số xã dạt các liêu chí NTM như sau: Toàn tỉnh đà có: 181 xã đạt 19/19 tiêu chí, đã được UBND tỉnh quyết định công nhận, chiếm 42%; 55 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 13,68%; 106 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 24,6%; 89 xãđạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 20,6%; số tiêu chí bình quân các xã đat 14.53 tiêu chí/xã: 03 đơn vịcấp huyện: Thi xã Thái Hòa;thành phố Vinh; Huyện Nam Đàn hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM; các chương trình dự án phát triển nông khác đều được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc