Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • cấp lại giấy phép Khai thác thủy sản
  03/10/2018 11:29
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp lại giấy phép Khai thác thủy sản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép Khai thác thủy sảnnộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Chi cục Thủy sản Nghệ An, địa chỉ số 80 đường Ngô Sỹ Liên - TP Vinh - Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Chuyên viên phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.

  Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên viết Phiếu tiếp nhậnvà hẹn trả kết quả; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lờinêu rõ lý do.

  Bước 3: Thực hiện

  - Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc Phòng khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản - Chi cục Thủy sản kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép cho chủ tàu.

  - Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  Bước4. Trảkếtquả

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cụctrả kết quả trực tiếp cho tổ chức cá nhân. Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Qua hệ thống bưu chính;

  - Trực tuyến:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:(Hồ sơ cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản)

  1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP (trong trường hợp Giấy phép bị mất hoặc giấy phép bị rách, nát, hư hỏng);

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  5

  Thời hạn giải quyết

  04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy phép khai thác thủy sản.

  - Thời hạn Giấy phép: Không quá 12 tháng.

  9

  Lệ phí

  20.000 đồng/ lần (Thông tư 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị Định số 53/2012/NĐ-CP.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 5, Điều 6, Điều 7) có hiệu lực từ ngày 24/5/2005.

  - Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 1) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

  - Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

  - Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT,Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (mục 2, 4 phần II) có hiệu lực từ ngày 18/5/2006.

  - Thông tư 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Trần Thị Hân

  Email:hantran241290@gmail.com

  SDT: 02383.592.814

   

 

Nghe nhạc