Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
  03/10/2018 10:46
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủtụcxácnhậnnguyên liệu thủysảnkhaithác

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận nguyên liệuthủy sản khai thác nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Chi cục Thủy sản Nghệ NA, địa chỉ số 80 đường Ngô Sỹ Liên -TP Vinh - Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  - Chuyên viên phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản trực tiếp tiếpnhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên viết Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kếtquả; trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  Bước 3: Thực hiện

  Trong thời gian không quá 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồsơ của tổ chức, cá nhân; Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản kiểmtra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sảnkhai thác và thực hiện:

  - Xác nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy xác nhậnnguyên liện thủy sản khai thác và trả 01 (một) bản cho chủ hàng xuất khẩu, 01(một) bản lưu tại cơ quan thẩm quyền;

  - Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trongGiấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cánằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhậnnguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

  Bước 4. Trả kết quả

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cụctrả kết quả trực tiếp chotổ chức cá nhân . Yêu cầu tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả nộp lại giấyhẹn, nhận kết quả và ký vào sổ giao nhận theo quy định.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Nộp qua hệ thống bưu chính;

  - Nộp trực tuyến tại địa chỉ:

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm:

  - Hồsơ xácnhậnnguyênliệuthủysảnkhaithác:Giấyxácnhậnnguyênliệuthủysảnkhaitháctheo mẫuPhụlụcIV, thôngtư 50/2015/TT-BNNPTNTngày30/12/2015.

  -  Sốlượnghồsơ: 02 (bộ).

  5

  Thời hạn giải quyết

  1,5ngày làm việc,kể từ ngày nhận hồ sơ

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

  9

  Lệ phí

  Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản: 700.000 đồng/lần

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

   Giấyxác nhận nguyên liệuthủysảnkhaithácMẫu số Phụ lục IV, thông tư 50/2015/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2015.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Thôngtưsố  50/2015/TT-BNNPTNTngày30/12/2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

  - Thông tư 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp Giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Trần Thị Hân

  Email:hantran241290@gmail.com

  SDT: 02383.592.814

   

 

Nghe nhạc