Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)
  03/10/2018 10:39
 •  
 • Phần 1: Thông tin thủ tục

  1. Tên thủ tục

  Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

  2. Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống thuỷ sản sau khi đã thực hiện xong thủ tục kiểm dịch tại cửa khẩu, gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An Số 80, Ngô Sỹ Liên, TP Vinh Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30  đến 17h).

           Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thống nhất địa điểm kiểm tra

  Sau khi nhận được hồ sơ của các cá nhân/tổ chức đề nghị kiểm tra, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản giao trách nhiệm cho phòng Nuôi trồng thủy sản.

  Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, phòng Nuôi trồng thủy sản kiểm tra xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng và gửi lại cho tổ chức, cá nhân 02 bản giấy đăng ký đã có xác nhận của Cơ quan kiểm tra chất lượng.

  Bước 3:Tiến hành kiểm tra tại các cá nhân/ tổ chức nhập khẩu.

  - Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo các nội dung:

  + Kiểm tra thực tế lô giống nhập khẩu so với hồ sơ đăng ký;

  + Các chỉ tiêu kiểm tra đối với giống thủy sản bố mẹ: Kiểm tra kích cỡ, số lượng, tuổi, độ thuần chủng, kích cỡ sinh sản, độ thành thục, tỷ lệ đực cái, trạng thái hoạt động, cấu tạo hình thái, chỉ tiêu khác về chất lượng của giống thủy sản so với các quy định hiện hành của Việt Nam.

  + Các chỉ tiêu kiểm tra đối với con giống thủy sản để nuôi thương phẩm: Kiểm tra kích cỡ, số lượng, tuổi, độ thuần chủng, trạng thái hoạt động, cấu tạo hình thái, chỉ tiêu khác về chất lượng của giống thủy sản so với các quy định hiện hành của Việt Nam.

  - Tiến hành lập các biên bản làm việc theo Biểu mẫu 03.5. Biên bản được lập 04 bản có giá trị như nhau và bên cơ quan kiểm tra giữ 03 bản, cá nhân/tổ chức tiếp nhận kiểm tra giữ 01 bản.

  - Thông báo kết thúc kiểm tra tại đơn vị.

  Bước 4:Tổng hợp, thông báo kết quả kiểm tra tới các cơ sở.

  Sau khi kết thúc đợt kiểm tra các thành viên trong đoàn có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý thông tin xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo ban hành thông báo kết quả kiểm tra tới các cơ sở theo Phụ lục 13, TT26/2013/TT-BNNPTNT.

  Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) thành viên trong đoàn có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra chất lượng theo Phụ lục 13, TT26/2013/TT-BNNPTNT,gửi cho cá nhân/tổ chức đăng ký và xử lý vi phạm theo quy định.

  3. Cách thực hiện

  - Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Qua hệ thống bưu chính;

  - Trực tuyến qua Dịch vụ công trực tuyến

  Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4. Hồ sơ thủ tục

   

   + Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TTBNNPTNT;

  + Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hóa (Packinglist), hóa đơn mua bán (Invoice). Số lượng: 01 bộ.

  5. Thời hạn giải quyết

   

  1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  6. Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7. Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản Nghệ An

  8. Kết quả thực hiện

   Giấy thông báo kết quả kiểm tra

  9. Lệ phí

  TheoThông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính:

  - Theo mục 1.I mức thu lệ phí: 50.000 đồng/mẫu.

  - Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu:

  470.000 đồng + số lượng mẫu x 80.000 đồng/mẫu.

  10. Mẫu đơn, tờ khai:

  Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo mẫu tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT.

  11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12. Căn cứ pháp lý

  - Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

  - Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản;

  - Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản;

  - Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản;

  - Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

  13. Liên hệ

  Họ và tên: Lê Tuấn Anh

  Email: anhlt.vms@gmail.com

  SĐT: 02383.560.296

   

 

Nghe nhạc