Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017, các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  24/12/2018 09:01
 • Ngày 17/12/2018, Chi cục Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn "Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017, các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)" tại huyện Quỳnh Lưu.
 • Học viên tham gia lớp tập huấn bao gồm Lãnh đạo UBND, cán bộ Hội nghề cá (Hội nông dân) các xã/phường có ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

   

  Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí giảng viên là các cán bộ tại Chi cục Thủy sản đã phổ biến cho bà con ngư dân các nội dung của Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời nhấn mạnh các quy định của nhà nước trong việc thực hiện cấp phé và đăng ký, đăng kiểm tàu cá; các nội dung cần thực hiện theo Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy địnhvà Chỉ thị số 3727/CT-BNN-TCTS ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp về tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

   

   Lớp tập huấn mặc dù còn hạn hẹp về thời gian song đã cung cấp cho các học viên tham gia các nội dung cơ bản nhằm chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2019 sắp tới./.

   

  Phòng Thanh tra, pháp chế

 

Nghe nhạc