Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  15/12/2018 12:01
 •  
 • Phần 1: Thông tin thủ tục

  1

  Tên thủ tục

  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

  2

  Trình tự thực hiện

   

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

  - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  + Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An (Số 129, đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  + Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ ngay sau khi nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An. 

  - Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 01 ngày: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

  - Bước 4: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố.

  - Bước 5:Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An để nhận kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

  3

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

  4

  Hồ sơ thủ tục

   

  a. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, thành phần hồ sơ gồm:

  - Bản công bố hợp quy theo nội dung tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập.

  - Đối với giống nhập khẩu: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

  - Đối với giống sản xuất trong nước: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

  b. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, thành phần hồ sơ gồm:

  - Bản công bố hợp quy theo nội dung tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập.

  - Bản sao biên bản kiểm định đồng ruộng của một lô ruộng giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống.

  - Bản sao 01 phiếu kết quả thử nghiệm mẫu từ bản gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành phiếu kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được chỉ định đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố gồm: Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đã được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố hợp quy có bản sao từ giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001.

  - Báo cáo đánh giá hợp quy của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành theo nội dung tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  Số lượng: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  6 ngày làm việc

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Bản công bố hợp quy giống cây trồng (Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  - Báo cáo đánh giá hợp quy của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành (Phụ lục IV Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  - Có kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.

  - Có kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Thông tư số 55/2012/ TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  - Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

           

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc