Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  14/12/2018 17:07
 •  
 • Phần 1. Thông tin thủ tục

  1

  Tên thủ tục

  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

  2

  Trình tự thực hiện

   

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

  - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  + Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An (Số 129, đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Giờ mùa Hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h. Giờ mùa Đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; Buổi chiều: 13h30 đến 17h). 

  + Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ ngay sau khi nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An. 

  - Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

  - Bước 4: Thành lập Hội đồng bình tuyển

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng theo quy định.

  - Bước 5: Bình tuyển cây đầu dòng

  + Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

  + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Lãnh đạo Sở ra quyết định cấp Giấy công nhận cây đầu dòng theo mẫu quy định tại Phụ lục 02-Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT; trường hợp không công nhận, sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp đơn và nêu rõ lý do.  

  - Bước 6:Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An để nhận kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

  3

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

  4

  Hồ sơ thủ tục

   

  - Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01-Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT);

  - Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có).

  - Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

  Số lượng: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  39 ngày làm việc

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Có giá trị trong thời hạn 5 năm).

  9

  Phí, lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Biểu mẫu 01: Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận cây đầu dòng.

  - Có báo cáo về nguồn giống (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc