Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (bao gồm: tiêm phòng, chữa bệnh phẩu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chuẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
  14/12/2018 15:11
 •  
 •  

  Phần 1: Thông tin thủ tục

  1

  Tên thủ tục

  Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (bao gồm: tiêm phòng, chữa bệnh phẩu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chuẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: - Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn một tháng người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y muốn tiếp tục hành nghề phải gửi hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Số 55 Nguyễn Sinh Sắc, P. Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

  Sáng: Từ 07h đến 11h30 phút

  Chiều: Từ 13h đến 16h 30 phút

  (Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).

  Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Chi cục Chăn nuôi và thú y kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ đã hợp lệ hay chưa.

  Bước 3: Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Cán bộ phòng hoàn thiện Bản thảo Chứng chỉ hành nghề Thú y trình Lãnh đạo phòng kiểm tra và ký nháy.

  Bước 4: Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề thú y

  3

  Cách thức thực hiện:

  - Nộp trực tiếp

  - Nộp qua đường bưu điện

  - Nộp qua dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

       Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a. Thành phần hồ sơ

  - Đơn đăng ký gia hạn;

  - Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp.

  - 02 ảnh 4×6 cm

  - Giấy chứng nhận sức khỏe

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc.

  6

  Đối tượng thực hiện TTHC:

  Tổ chức, cá nhân

  7

  Cơ  quan  thực  hiện TTHC:

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An

  8

  Kết  quả  thực  hiện TTHC:

  Chứng chỉ hành nghề thú y (có giá trị trong thời hạn 5 năm)

  9

  Lệ phí:

  Lệ phí: 50.000 đồng/lần

  10

  Yêu  cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  1. Điều kiện đối với người hành nghề thú y:

  - Có đủ phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

  - Có đủ sức khỏe để hành nghề.

  - Có đạo đức nghề nghiệp.

  2. Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  11

  Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Thú y ngày 19/6/2015;

  - Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

  - Thông tư số 13/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y;

  - Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

  12

  Liên hệ

  Họ và tên: Võ Quốc Cường

  Email: quanlyttana@gmail.com

  SĐT: 0977305747

   

   

   

   

   

   


 

Nghe nhạc