Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  14/12/2018 15:06
 •  
 •  

  1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1.

   Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn nhưng cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ATTP còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP nộp hồ sơđến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnhNghệ An, địa chỉ số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Vinhvào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Giờ mùa hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Giờ mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2.

  Tùy thuộc vào nội dung đề nghị cấp lại của cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và thú y thẩm tra Cấp giấy chứng nhận ATTP hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tếtại cơ sở.

  + Trường hợp: Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, thực hiện:

  Trong thời hạn 01ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chuyên viên được giao nhiệm vụ thẩm định phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản(qua thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện)cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ.

  Trong thời hạn 12,5  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi Thú ythực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại).

  + Trường hợp: Giấy chứng nhận ATTP còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận, thực hiện:

  Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chi cục thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở. Thời hạn của giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó.

  Bước 3. Cấpgiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  Trên cơ sở đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;kết quả kiểm tra của Đoàn đánh giá; kết quả xét nghiệm và các hồ sơ liên quan, chuyên viên phòng Quản lý dịch bệnh tổng hợp, báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmcho tổ chức/công dân khi hồ sơ đảm bảo tính pháp lý.

  Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì Chi cụctrả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

  Bước 5: Thu phí, trả kết quả.

  Chuyên viên phòng Quản lý dịch bệnh thu phí và trả kết quả cho tổ chức/công dân.

  3

  Cách thức thực hiện.

  - Nộp hồ sơ trực tiếp

  - Qua đường bưu điện

  - Email hoặc Dịch vụ Công trực tuyến: Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  a, Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT).

   

  b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 13,5 ngày làm việc đối với trường hợp trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn.

  - 03 ngày làm việc đối với trường hợp giấy chứng nhận ATTP còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Cơ sởchănnuôiđộngvậttậptrung; cơ sởsơ chế, chếbiến, kinhdoanhđộngvật, sảnphẩmđộngvật; kholạnhbảoquảnđộngvật, sảnphẩmđộngvậttươisống, sơ chế, chếbiến; cơ sởgiếtmổđộngvậttậptrung; cơ sởgiếtmổđộngvậtnhỏlẻ.

  7

  Cơ quan thực hiện

   ChicụcChănnuôivà Thú yNghệAn

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấychứngnhậnđủđiềukiệnantoànthựcphẩm

  - Thời hạn của giấy chứng nhận: 03 năm hoặc trùng với thời hạn của giấy chứng nhận đã được cấp.

  9

  Phí, lệ phí

  - Trường hợp phải thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: 700.000 đồng/cơ sở.

  - Không thẩm định: không thu phí.

   

  10

  Mẫu đơn, tờ khai

  MẫutạiPhụlụcVIbanhànhkèmtheoThôngtư 45/2014/TT-BNNPTNT.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không

  12

  Căn cứ pháp lý

  - LuậtThú yngày19/6/2015;

  - Nghịđịnhsố35/2016/NĐ-CPngày15/5/2016 củaChínhphủquyđịnhchitiếtmộtsốđiềucủaLuậtthú y;

  - Thôngtư số09/2016/TT-BNNPTNTngày01/6/2016 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyđịnhvềkiểmsoátgiếtmổvà kiểmtravệsinhthú y;

  - Thôngtư số45/2014/TT-BNNPTNTngày03/12/2014 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banhànhquyđịnhviệckiểmtracơ sởsảnxuất, kinhdoanhnônglâmsảnđủđiềukiệnantoànthựcphẩm;

  - Thôngtư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật;

  - Thôngtư số286/2016/TT-BTCngày14/11/2016 củaBộ trưởng BộTàichínhquyđịnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

  - Thôngtư 44/2018/TT-BTCngày7/5/2018 củaBộ trưởng BộTàichínhsửađổi, bổsungThông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thúy; thôngtư số286/2016/TT-BTC ngày14/11/2016 quyđịnhmứcthu, chếđộthu, nộp, quảnlý và sửdụngphí thẩmđịnhquảnlý chấtlượng, antoànthựcphẩmtronglĩnhvựcnôngnghiệp.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Trần Võ Ba

  Email:qldb.cnty@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 0984641038

   

   

   

   

 

Nghe nhạc