Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  14/12/2018 15:05
 •  
 •  

  1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1.Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnhNghệ An, địa chỉ số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Vinhvào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Giờ mùa hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Giờ mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2. Thẩm địnhhồ sơ:

  Trong thời hạn 01(một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chuyên viên được giao nhiệm vụ thẩm định phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản(qua thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện)cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ.

  Thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định tại: Luật Thú y; Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; các văn bản liên quan.

  Bước 3. Kiểm tra thực tế tại cơ sở hoặc thẩm tra hồ sơ:

  Trong thời hạn 12,5  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi Thú ythực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại).

  Bước 4. Cấpgiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  Trên cơ sở đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;kết quả kiểm tra của Đoàn đánh giá; kết quả xét nghiệm và các hồ sơ liên quan, chuyên viên phòng Quản lý dịch bệnh tổng hợp, báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmcho tổ chức/công dân khi hồ sơ đảm bảo tính pháp lý.

  Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì Chi cụctrả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

  Bước 5: Thu phí, trả kết quả.

  Chuyên viên phòng Quản lý dịch bệnh thu phí và trả kết quả cho tổ chức/công dân.

  3

  Cách thức thực hiện.

  - Nộp hồ sơ trực tiếp

  - Qua đường bưu điện

  - Email hoặc Dịch vụ Công trực tuyến: Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  a, Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT;

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

  -  Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT;

  - Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

  - Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  13,5 ngày làm việc

  6

  Đối tượng thực hiện

  Cơ sởchănnuôiđộngvậttậptrung; cơ sởsơ chế, chếbiến, kinhdoanhđộngvật, sảnphẩmđộngvật; kholạnhbảoquảnđộngvật, sảnphẩmđộngvậttươisống, sơ chế, chếbiến; cơ sởgiếtmổđộngvậttậptrung; cơ sởgiếtmổđộngvậtnhỏlẻ.

  7

  Cơ quan thực hiện

   ChicụcChănnuôivà Thú yNghệAn

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy chứngnhậnđủđiềukiệnantoànthựcphẩm

  - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 (ba) năm.

  9

  Phí, lệ phí

  - Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: 700.000 đồng/cơ sở;

  - Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000 đồng/cơ sở (50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận).

  10

  Mẫu đơn, tờ khai

  MẫutạiPhụlụcVIbanhànhkèmtheoThôngtư 45/2014/TT-BNNPTNT;

  MẫutạiPhụlụcVIIbanhànhkèmtheoThôngtư 45/2014/TT-BNNPTNT.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không

  12

  Căn cứ pháp lý

  - LuậtThú yngày19/6/2015;

  - Nghịđịnhsố35/2016/NĐ-CPngày15/5/2016 củaChínhphủquyđịnhchitiếtmộtsốđiềucủaLuậtthú y;

  - Thôngtư số09/2016/TT-BNNPTNTngày01/6/2016 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyđịnhvềkiểmsoátgiếtmổvà kiểmtravệsinhthú y;

  - Thôngtư số45/2014/TT-BNNPTNTngày03/12/2014 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônbanhànhquyđịnhviệckiểmtracơ sởsảnxuất, kinhdoanhnônglâmsảnđủđiềukiệnantoànthựcphẩm;

  - Thôngtư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật;

  - Thôngtư số286/2016/TT-BTCngày14/11/2016 củaBộ trưởng Bộ Tài chính quyđịnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

  - Thôngtư số 44/2018/TT-BTCngày7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửađổi, bổsungThông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thúy; Thôngtư số286/2016/TT-BTC ngày14/11/2016 quyđịnhmứcthu, chếđộthu, nộp, quảnlý và sửdụngphí thẩmđịnhquảnlý chấtlượng, antoànthựcphẩmtronglĩnhvựcnôngnghiệp.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Trần Võ Ba

  Email:qldb.cnty@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 0984641038

   

   

   

 

Nghe nhạc