Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
  14/12/2018 15:02
 •  
 •  

  1

  Tên thủ tục

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1. Trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch nộp hồ sơđến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnhNghệ An, địa chỉ số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Vinhvào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Giờ mùa hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Giờ mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; buổi chiều: 13h30 đến 17h) hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được ủy quyền kiểm dịch trên địa bàn (gọi là cơ quan kiểm dịch động vật nội địa).

  Bước 2.Kiểm tra hồ sơ:

  Kiểm dịch viênkiểm tratínhđầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm dịch:

  + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định  thì kiểm dịch viên xác nhận và thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các nội dung liên quan để tiến hành kiểm dịch;

  + Trường hợp chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn chủ hàng bổ sung hồ sơ hoặc trả lại nếu không đủ điều kiện để được vận chuyển theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Bước 3. Thực hiện kiểm dịch:

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đăng ký kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật nội địa quyết định và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch về địa điểm, thời gian kiểm dịch.

  Bước 4. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và thu phí, lệ phí:

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kiểm dịch nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch;

  - Đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh thì thời hạn là 02 ngày làm việc.

  3

  Cách thức thực hiện

   - Nộp hồ sơ trực tiếp

  - Qua đường bưu điện

  - Email hoặc Dịch vụ Công trực tuyến: Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  a, Thành phần hồ sơ bao gồm:

  Giấyđăng ký kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh - Mẫu 01TS- Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 25/TT-BNNPTNT.

  b. Số lượng hồ sơ: 01  bộ.

  5

  Thời hạn giải quyết

  - Trườnghợpgiốngthủysảnxuấtpháttừcơ sởantoàndịchbệnh, đượcgiámsátbệnh: 2 ngày;

  - Cáctrườnghợpcònlại: 2,5 ngày.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổchức, cá nhân.

  7

  Cơ quan thực hiện

  ChicụcChănnuôivà Thú yNghệAn hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được ủy quyền.

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấychứngnhậnkiểmdịchđộngvật, sảnphẩmđộngvậtthủysảnvậnchuyểnrakhỏiđịabàncấptỉnh.

  9

  Phí, lệ phí

  - Phí kiểmtralâmsàngđộngvậtthủysản: 100.000 đồng/lô hàng(xeô tô)

  - Giám sát cách ly kiểm dịch:

  + Đối với động vật giống thủy sản: 800.000 đồng/ Lô hàng/xe ô tô;

  + Đối với động vật thủy sản thương phẩm: 500.000 đồng/ Lô hàng/xe ô tô;

  - Chi chí xét nghiệm bệnh:

  + Đối với tôm giống: 1.261.000 đồng - 1.782.000 đồng/từ 03 - 05 chỉ tiêu bệnh (WSSV, YHV, TSV, AHPND, IHHNV).

  + Ngao giống, cá giống, các loài giáp xác: 473.000 đồng - 520.000 đồng/mẫu/chỉ tiêu.

  10

  Mẫu đơn, tờ khai

  Giấy đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

  (Mẫu01 TS – Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/BNNPTNT).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không

  12

  Căn cứ pháp lý

  - LuậtThú yngày19/6/2015;

  - Thôngtư số26/2016/TT-BNNPTNTngày30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquyđịnhvềkiểmdịchđộngvật, sảnphẩmđộngvậtthủysản;

  - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật;

  -Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;

  - Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thúy; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

   

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hường

  Email:qldb.cnty@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 0912 522 604

   

   

   

   

 

Nghe nhạc