Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
  14/12/2018 09:38
 •  
 •  

  1

  Tên thủ tục:

  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  3

  Bước 1: 03 tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hết hiệu lực, cơ sở sản xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơđến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnhNghệ An, địa chỉ số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Vinhvào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Giờ mùa hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Giờ mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2.Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ:

  Cán bộ trực tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

   Thời gian thẩm định hồ sơ: 01 ngày.

  Bước 3.Phân công xử lý:

  Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh giao trách nhiệm cho chuyên viên phòng thụ lý hồ sơ.

  Bước 3. Thụ lý hồ sơ:

  Chuyên viên phòng Quản lý dịch bệnh tổng hợp, báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịchbệnh động vật cho tổ chức/công dân khi hồ sơ đạt yêu cầu hoặc tham mưu lãnh đạo thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở.

  Bước 4.Kiểm tra tại cơ sở hoặc Phê duyệt cấp giấy chứng nhận:

  - Chi cục cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợpcơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận): Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc  kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ Chi cục cấp giấy chứng nhận cho cơ sở.

  - Thành lập Đoàn kiểm tra đối với trường hợp cơ sở chưa đượcđánh giá định kỳhoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 thángđến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Thời hạn 12 ngày làm việc (kể từ khi thẩm định xong hồ sơ, thành lập đoàn kiểm tra đến lúc cấp giấy).

  Bước 5. Trả kết quả, thu lệ phí, lưu hồ sơ

  Căn cứ vào hồ sơ, kết quả kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận;

  Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nếu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

  Hồ sơ được lưu tại Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An

   

  Cách thức thực hiện

  - Nộp hồ sơ trực tiếp

  - Qua đường bưu điện

  - Email hoặc Dịch vụ Công trực tuyến: Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  5

  Hồ sơ

  a, Thành phần hồ sơ:

      - Đơn đăng ký (Phụ lục VIa- TT 14/2016/TT-BNNPTNT);

       - Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tạicơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tạicơ sở

  - Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tạicơ sở; bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch;

  -Kết quả đánh giá định kỳ(nếu có).

  b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  6

  Thời hạn giải quyết

  - 03 ngày làm việc đối với trường hợp: cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 (mười hai) tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận)

  - 13 ngày làm việc đối với trường hợp:cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 (mười hai) tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận.

  7

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

  8

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An

  9

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  - Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

  - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.

  10

  Phí, lệ phí

  - Đối với trường hợp không phải kiểm tra đánh giá lại: không thu phí, lệ phí

  -  Đối với trường hợp phải kiểm tra đánh giá lại, phí bao gồm:

  + Phí thẩm định cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản: 300.000 đồng/lần;

  11

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa - TT 14/2016/TT-BNNPTNT) hoặc văn bản đề nghị (Phụ lục VIb – TT14/2016/TT-BNNPTNT)

  12

  Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC

  Không

  13

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

  - Nghịđịnhsố35/2016/NĐ-CPngày15 tháng5năm2016củaChínhphủquyđịnhchitiếtmộtsốđiềucủaLuậtthú y.

  - Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

  - Thông tư số 283/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

  - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

  14

  Liên hệ

  Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hường

  Email:qldb.cnty@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 0912 522 604

   

   

   

   

   

 

Nghe nhạc