Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với trường hợp phải đánh giá lại
  14/12/2018 09:36
 •  
 •  

  1

   Tên thủ tục

   Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với trường hợp phải đánh giá lại

  2

  Trìnhtựthựchiện

   

   

  Bước 1:Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh nộp hồ sơđến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnhNghệ An, địa chỉ số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Vinhvào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Giờ mùa hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Giờ mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; buổi chiều: 13h30 đến 17h).

  Bước 2:Tiếp nhận hồ sơ

  Cán bộ trực tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

  Bước 3: Phân công xử lý:

  Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh giao trách nhiệm cho chuyên viên phòng thụ lý hồ sơ.

  Bước 4: Thụ lý hồ sơ:

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, chuyên viên phòng Quản lý dịch bệnh kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục thành lập đoàn kiểm tra tại cơ sở.

  Bước 5:Kiểm tra tại cơ sở:

  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở (kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu.)

  Bước 6: Phê duyệt cấp giấy chứng nhận

  Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm; Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận;

  Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nếu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp hồ sơ trực tiếp

  - Qua đường bưu điện

  - Email hoặc Dịch vụ Công trực tuyến: Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ

  a, Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị của UBND xã (Phụ lục VIa, VIb- TT 14/2016/TT-BNNPTNT);

  - Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

  b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  5

  Thời hạn giải quyết

  11 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu.

   

  7

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An

  8

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.

   

  9

  Phí, lệ phí

  - Phí thẩm định cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản: 300.000 đồng/lần;

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa)) hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã (Phụ lục VIb)  ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

  11

  Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC

  Không

  12

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

  -Nghịđịnhsố35/2016/NĐ-CPngày15 tháng5năm2016củaChínhphủquyđịnhchitiếtmộtsốđiềucủaLuậtthú y.

  - Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

  - Thông tư số 283/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

  -Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Trần Võ Ba

  Email:qldb.cnty@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 0984 641 038

   

   

 

Nghe nhạc