Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản)
  14/12/2018 09:35
 •  
 •  

  1

  Tên thủ tục:

  Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản)

  2

  Trìnhtựthựchiện

   

   

  Bước 1: Cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửihồ sơđến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnhNghệ An, địa chỉ số 55 đường Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Vinhvào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Giờ mùa hè: Buổi sáng 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Giờ mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 12h; buổi chiều: 13h30 đến 17h).

   Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ; Chuyên viên phụ trách tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

  Bước 3: Phân công xử lý:

  Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh giao trách nhiệm cho chuyên viên phòng thụ lý hồ sơ.

  Bước 4: Thụ lý hồ sơ:

  Chuyên viên phòng sau khi đã kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ tham mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục thành lập đoàn kiểm tra tại cơ sở.

  Bước 5: Kiểm tra tại cơ sở:

  Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.

  Bước 6: Phê duyệt cấp giấy chứng nhận

  Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm; Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận;

  Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Nộp hồ sơ trực tiếp

  - Qua đường bưu điện

  - Email hoặc Dịch vụ Công trực tuyến: Địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ

   

   

  4.1. Thànhphầnhồsơ

  - Đơnđăngký (PhụlụcVIa- TT14/2016/TT-BNNPTNT);

  - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII TT 14/2016/TT-BNNPTNT)

  - Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của TT 14/2016/TT-BNNPTNT;

  - Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT,

  - Bản sao Giấy chứngnhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).

  *Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  5

  Thời hạn giải quyết

  14,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất thủy sản giống

   

  7

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An

  8

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  - Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

  - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.

   

  9

  Phí, lệ phí

  - Phí thẩm định cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản: 300.000 đồng/lần;

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa - TT 14/2016/TT-BNNPTNT);

  - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII - TT 14/2016/TT-BNNPTNT).

  11

  Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC

  Không

  12

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  LuậtThú yngày19/6/2015;

  -Nghịđịnh số35/2016/NĐ-CPngày15/5/2016của Chính phủ quyđịnh chi tiết một sốđiều của Luật Thú y;

  - Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;

  - Thông tư số 283/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật;

  - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

  13

  Liên hệ

  Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hường

  Email:qldb.cnty@nnptnt.nghean.gov.vn

  SĐT: 0912 522 604

   

   

   

   

   

   

 

Nghe nhạc