Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018
  10/12/2018 09:10
 • Trong tháng 11/2018, thời tiết chuyển mùa, đã có những đợt không khí lạnh tác động đến Nghệ An gây mưa vừa, sau có nắng nhẹ, tạo điều kiện khá thuận lợi cho người dân chăm sóc, gieo trồng cây vụ Đông, trồng cây lâu năm,...
 • 1. Tình hìnhthực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng

  Trong tháng các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh và triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong tháng 11/2018, cụ thể:

  - Trình thông qua cuộc họp UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Báo cáo về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng và công tác thu hồi, giao đất nông, lâm trường; Báo cáo PCT UBND tỉnh phục trách về thực trạng chế biến lâm sản và kết quả thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2006 - 2020. Chuẩn bị nội dung và tham gia các cuộc họp, các cuộc làm việc tại các địa phương; cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra sản xuất, tiến độ thi công công trình. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT khai mạc hội chợ nông nghiệp CNC, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề năm 2018.

  - Chuẩn bị nội dung và tham gia Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại Hà Nội và tại điểm cầu Nghệ An; tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; làm việc với các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị thuộc Bộ,...

  - Triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2019; tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông, trồng mới cây lâu năm; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi; trong tháng phát sinh ổdịch cúm gia cầm của một hộ gia đình tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc và dịch tả lợn tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, đã bao vay, khống chế dập chị kịp thời (gia cầm ốm chết, tiêu huỷ 495 con và 88 con lợn), đến nay các ổ dịch đã được khống chế, không phát sinh ca bệnh mới.

  - Tổng kết năm 2018, triển khai công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2019; tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo triển khai giao đất gắn với giao rừng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, chi trả DVMTR, trồng mới rừng; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá rừng trái phép; triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng (mùa hanh khô).

  - Kiểm tra, theo dõi mực nước trên các sông, hồ đập, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất và PCLB;tiếp tục kiểm tra chỉ đạo công tác ra quân làm thủy lợi;kiểm tra các công trình đang thi công, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, tu bổ các công trình.

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát vùng nuôi, quản lý chất lượng giống; thông tin dự báo ngư trường, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản; kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và tình hình thu nợ; kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá và các huyện ven biển.

  - Triển khai Đoàn thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp và ATTP;  kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 14 cơ sở; thành lập Đoàn lấy lấy mẫu đã tiến hành lấy 37 mẫu nông sản, thuỷ sản để đánh giá cảnh báo nguy cơ ATTP các cơ sở sản xuất;  tiếp tục công tácthanh, kiểm tra hành chính, chuyên ngành theo kế hoạch.

  - Tiếp tục tổ chức thẩm định, trình công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai cuộc thi mẫu xã NTM đẹp năm 2018 tại các huyện, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trong tháng 12/2018.

  - Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh 15/11; hoàn thành làm việc Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; chuẩn bị nội dung và làm việc Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính của Sở Nội vụ; tập trung triển khai công tác kiểm soát TTHC, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân; làm tốt công tác bảo vệ BMNN, phòng chống tội phạm, TNXH.

   

  2. Một số kết quả sản xuất nông nghiệp chủ yếu:

   

   a) Trồng trọt:

  - Sản xuất vụ Mùa 2018: Hiện nay bà con nông dân cơ bản đã xong, năng suất các cây trồng đều xấp xỉ bằng và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Sơ bộ năng suất lúa vụ mùa ước đạt ước đạt 35,01 tạ/ha, tăng 9,14 % so với năm 2017. Sản lượng lúa vụ Mùa ước đạt 122.670,22 tấn, tăng 3,41% so với năm 2017; cây ngô năng suất ước đạt 31,35 tạ/ha; sản lượng ước đạt 50.781,01 tấn, chỉ bằng 77,33% so với cùng kỳ,...

  Các địa phương vùng nguyên liệu mía, sắn cũng khẩn trương thu hoạch sản phẩm bán cho các nhà máy chế biến.

  - Sản xuất vụ Đông: Tiến độ sản xuất vụ Đông đến ngày 27/11, như sau:

  + Cây ngô gieo trồng ước đạt 20.613/KH23.000 ha, đạt 89,58% so với kế hoạch, tăng 2,85% so cùng kỳ, diện tích ngô làm cây thức ăn gia súc đạt 4.700/KH3.700 ha.

  + Cây khoai lang ước đạt 1.581/KH2.100 ha bằng 75,3% so với kế hoạch, tăng 14,58% so với cùng kỳ năm trước.

  + Cây rau, đậu các loại diện tích gieo trồng ước đạt 12.251/KH12.000 ha đạt 102% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,30%.

  + Cây lạc diện tích gieo trồng ước đạt 1.264/KH1.400 ha bằng 90,27% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,08%.

  + Cây hàng năm khác ước đạt 3.711 ha, trong đó 2.206 ha cỏ voi và 1.300 ha ngô lấy cây làm thức ăn gia súc. Các lại các cây khác đều tăng hoặc xấp xỉ bằng với cùng kỳ.

   

  b) Chăn nuôi:

  Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm tháng 11/2018 so với cùng kỳ tháng 11/2017 như sau:  

   - Tổng đàn trâu ước đạt 275.802 con, giảm 2,44%  so với cùng kỳ.

    - Tổng đàn bò ước đạt 471.440 con, tăng 3,52% so với cùng kỳ, trong đó đàn bò, bê sữa đạt 63.130 con.

   - Tổng đàn lợn ước đạt 920.427 con, tăng 3,52% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do giá thịt lợn hơi thời gian gần đây đã tăng trở lại, đạt mức cao.

  - Tổng đàn gia cầm ước đạt 23.877 nghìn con, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 19.409 nghìn con, tăng 6,42%, do người dân có xu hướng đầu tư mạnh cho chăn nuôi gà, là loại dễ nuôi, chi phí thấp.

   

  c) Về Lâm nghiệp:

  - Diện tích rừng trồng tập trung tháng 11/2018 ước đạt 2.618 ha, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm 2017, đưa diện tích rừng trồng mới 11 tháng ước đạt 17.525 ha, tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước.

  - Chăm sóc rừng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch 46.740 ha; khoanh nuôi rừng: 76.000 ha; bảo vệ rừng 951.400 ha.

  - Sản lượng gỗ khai thác tháng 11/2018 ước đạt 46.220 m3, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản xuất do một số diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác. Sản lượng gỗ khai thác 11 tháng ước đạt 573.976 m3, tăng 22,43% so cùng kỳ.

  - Trong thángđã phát hiện, bắt giữ 39 vụ vi phạm lâm luật, trong đó: Vi phạm về phá rừng trái phép: 05 vụ (làm thiệt hại 1,16 ha); vi phạm mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 12 vụ; vi phạm chế biến gỗ và LS khác 7 vụ; vi phạm khác: 11 vụ.

  Trong 11 tháng đã phát hiện xử lý 523 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 845,59 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 7.349 triệu đồng

   

  d) Về thuỷ sản:

  - Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn tháng 11 ước đạt 96 ha,tăng 2,13%, lũy kế 11 tháng ước đạt 21.608 ha, tăng 2,13% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá 19.180 ha, nuôi tôm 2.208 ha, diện tích thủy sản khác 220 ha.

  - Tháng 11 sản xuất giống ước đạt 81 triệu con, tăng 5,19 triệu con, lũy kế  11 tháng ước đạt 2.831 triệu con, tăng 11,59% so cùng kỳ năm trước.

  - Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 11 ước đạt 17.698 tấn, tăng 12,56%; lũy kế 11 tháng ước đạt 189.094 tấn, tăng  10,88% so với cùng kỳ năm trước.

   

  3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2018; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, chuẩn bị nội dung tổng kết Ngành năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

  - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2018; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm.Chỉ đạo triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2019 tại các địa phương.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR mùa khô; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; chỉ đạo triển khai kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2019

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; đôn đốc các địa phương thực hiện và tổng kết đợt phát động ra quân làm thủy lợinăm 2018; kiểm tra xử lý các vi phạm Luật đê điều; kiểm tra, đôn đốc khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngânhoàn thành kế hoạch vốn năm 2018.

  - Tiếp tục triển khai các nội dung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đôn đốc thu nợ; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; tiếp tục kiểm tra chỉ đạo thực hiện IUU.

  - Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, chất lượng giống vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y,...phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019.

  - Tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2019; Tổ chức cuộc thimẫu xã NTM đẹp cấp tỉnh năm 2018. Tập trung triển khai các hạng mục hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo, bố trí dân cư; kinh tế tập thể.

  - Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân; tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ BMNN, ISO.

  - Tập trung triển khai thực hiện tốt các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, giao việc của Lãnh đạo Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc