Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình công tác tháng 12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  05/12/2018 15:06
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, chuẩn bị nội dung tổng kết Ngành năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

  - Chỉ đạo triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2019 tại các địa phương. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR mùa khô; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; chỉ đạo triển khai kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2019.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; đôn đốc các địa phương thực hiện và tổng kết đợt phát động ra quân làm thủy lợinăm 2018; kiểm tra xử lý các vi phạm Luật đê điều; kiểm tra, đôn đốc khăn đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hoàn thành kế hoạch 2018.

  - Tiếp tục triển khai các nội dung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đôn đốc thu nợ; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; kiểm tra thực hiện IUU

  - Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, chất lượng giống vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y,...phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019.

  - Tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2019; Tổ chức cuộc thimẫu xã NTM đẹp cấp tỉnh năm 2018. Tập trung triển khai các hạng mục hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo, bố trí dân cư; kinh tế tập thể.

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  2

  CN

  Kiểm tra sự án Lipsap

  BQLDA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  3

  Thứ 2

  Chiều:Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  4

  Thứ 3

  Sáng: Họp Hội đồng thẩm định xét duyệt các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

  VP ĐP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra vùng nuôi tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe kết quả cung ứng gạo hỗ trợ bảo vệ rừng theo QĐ số 2345/QĐ-TTg của TTCP

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  5

  Thứ 4

  Sáng:Họp giao ban tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  HTT2 –VP Sở

  Đi kiểm tra vùng nuôi tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Chiều: 15h:Họp báo công bố chương trình kỳ họp HĐND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  KS Giao tế

  Chiều:Họp kiểm điểm BCH Đảng ủy

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp

  Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  6

  Thứ 5

  Đi công tác tại Hà Nội

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Hà Nội

  Đi kiểm tra vùng nuôi tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Đi kiểm tra tình hình BV PT rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  7

  Thứ 6

  Đi công tác tại Hà Nội

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Hà Nội

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  8

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  9

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   

  10

   

  Thứ 2

  Họp HĐND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Làm việc với Tư vấn dự án Hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  11

  Thứ 3

  Họp HĐND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Kiểm tra các cảng cá thực hiện theo IUU

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá

  12

  Thứ 4

  Sáng:Họp HĐND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Dự họp dự án tại khánh hòa – Nha Trang

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nha Trang

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Chiều: Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  13

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo:

  1. Quyết định ban hành giá tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực nông thôn;

  2. Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do  Công ty CP Cấp nước Thái hòa, Công ty CP Cấp nước Diễn Châu, Công ty CP Cấp nước Quỳnh Lưu, Công ty CP Cấp nước Cửa Lò, BQL nhà máy nước thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  TT Nước sạch và Vệ sinh môi trường NT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Nghe và Cho ý kiến về dự thảo Quy chế về công tác Thi đua – khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND)

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Chiều:PCT UBND tỉnh Nghe và cho ý kiến:

  1. Sửa đổi, bổ sung QĐ số 66/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CB,CC lãnh đạo;

  2. Dự thảo Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện NQ số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Họp dự án tại khánh hòa – Nha Trang

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nha Trang

  14

  Thứ 6

  Họp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Dự họp dự án tại khánh hòa – Nha Trang

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nha Trang

  Đi kiểm tra tình hình BV PT rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  15

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  16

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  17

  Thứ 2

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Trụ Sở tiếp dân UBND tỉnh

  Kiểm tra dự án JICA

  Phòng QLXDCT, BQLDA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  18

  Thứ 3

  Kiểm tra dự án Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng nghĩa Hiếu

  Quỳ Châu

  Quỳ Hợp

  Kiểm tra các trại sản xuất giống tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Kiểm tra chương trình 30a

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Đi cơ sở kiểm tra tình hình BV PT rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  19

   

  Thứ 4

  Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra chương trình 30a

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra các trại sản xuất giống tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  20

   

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra các trại sản xuất giống tôm

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  21

   

  Thứ 6

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Tổng kết vụ nuôi năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  22

   

  Thứ 7

  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  23

  CN

  Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty CP Nông nghiệp 3/2

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Có giấy mời riêng

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  24

   

  Thứ 2

  Dự Hội chợ Cam

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  TP Vinh

  Họp dự án Lipsap

  BQL DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Đi kiểm tra tình hình BV PT rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  25

  Thứ 3

   Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  Họp BQL Dự án Hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT, BQLDA HTKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Kiểm tra các trại sản xuất cá giống vùng giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  26

   

  Thứ 4

  Họp Hội đồng thẩm định xét duyệt các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019

  VP ĐP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra các trại sản xuất cá giống vùng giống

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Đi cơ sở kiểm tra tình hình BV PT rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  27

   

  Thứ 5

  Chiều: Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  Có giấy mời riêng

  28

   

  Thứ 6

  Sáng: Hội thảo đánh giá công tác chế biến gỗ và lâm sản

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Nhà khách Nghệ An

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  29

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  30

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  31

  Thứ 2

  Nghỉ bù Tết Dương lịch

   

   

   

   

 

Nghe nhạc