Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh
  24/11/2018 12:01
 • Trong 02 ngày 20-21/11/2018 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính năm 2018 do Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đến tổ chức kiểm tra tình hình công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
 • Thành phần đoàn gồm Ông Lê Đình Lý – PGĐ Sở Nội vụ Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn.

   

  Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT gồm: Ông Nguyễn Tiến Lâm – PGĐ Sở, Đại diện các phòng, đơn vị liên quan.

   

  Qua kiểm tra, Đoàn Cải cách hành chính ghi nhận nhiều kết quả đạt được trong Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT như: Công tác chỉ đạo, điều hành, của Lãnh đạo Sở luôn bám sát với các chương trình, kế hoạch của Trung ương, HĐND, UBND để lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính của Sở; đã chỉ đạo tốt trong việc rà soát, công bố, công khai TTHC đặc biệt đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 trong đó đã rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết các hồ sơ TTHC; Việc thực hiện cơ chế một cửa và ứng dụng CNTT vào trong cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; trong cải cách bộ máy hành chính, Sở đã thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW6 (Khoá XII); các quy chế nội bộ được rà soát, ban hành đầy đủ; việc nâng cao đội ngủ cán bộ công chức, viên chức cũng đã thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch và chỉ tiêu được phê duyệt; việc thực hiện chế độ tự chủ trong từng cơ quan, đơn vị được ổn định và phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của từng cơ quan, đơn vị; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO được duy trì và cải tiến có hiệu quả,… đặc biệt Sở đã tổ chức thành công Hội thi sân khấu hóa “Tuổi trẻ ngành Nông nghiệp và PTNT chung tay cải cách hành chính năm 2018”.

   

  Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số tồn tại hạn chế: Diện tích phòng phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Sở, các đơn vị trực thuộc Sở chưa đáp ứng được quy định của Chính phủ; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Sở, các đơn vị thuộc Sở đã triển khai nhưng việc nộp hồ sơ qua Trực tuyến vẫn còn hạn chế, do người dân chưa có thói quen tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin và sợ mất an toàn thông tin khi thực hiện trên mạng Internet. Đặc biệt là nông dân, ngư dân…; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng cao về mọi mặt tuy nhiên chưa đồng đều....

   

  Thay mặt lãnh đạo Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Tiến Lâm cảm ơn Sở Nội vụ và các ngành liên quan trong những năm qua đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn Sở triển khai thực hiện công tác CCHC và mong muốn trong thời gian tới Đoàn công tác và các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, giúp đở Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt hơn nữa trong công tác CCHC.

   

   

  Kết luận buổi làm việc Ông Lê Đình Lý – PGĐ Sở Nội vụ Trưởng đoàn ghi nhận nhiều kết quả mà Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đồng thời cũng đề nghị Sở trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền có chất lượng trong CCHC, khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

   

  Nguồn tin: VP Sở

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc