Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tập huấn nâng cao kiến thức về công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước và An toàn an ninh thông tin.
  17/11/2018 10:29
 • Ngày 16/11/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công An tỉnh Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước và An toàn an ninh thông tin.
 • Tham dự Hội nghị tập huấn có Lãnh đạo, trưởng, phó và chuyên viên các phòng Sở; lãnh đạo, Văn thư, cán bộ liên quan phụ trách, chuyên trách kiêm nhiệm về công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước và An toàn an ninh thông tin tại các đơn vị thuộc Sở.

   

  Khai mạc Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh thông tin đang là vấn đề rất quan trọng hiện nay, các cuộc tấn công mạng hiện nay đang không ngừng đe dọa đến lợi ích của doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước đặc biệt là lợi ích quốc gia. qua đợt tập huấn này, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị lắng nghe, tiếp thu và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Bí mật Nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại đơn vị, đồng thời tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức tại đơn vị mình nắm bắt để kịp thời nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đột nhập đánh cắp thông tin bí mật và đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại đơn vị.

   

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  khai mạc Hội nghị

   

  Tại Hội nghịbáo cáo viên Công an tỉnh Nghệ An đã truyền đạt các nội dung như một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thực trạng và yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay và các nội dung, quy định cụ thể về bảo vệ bí mật nhà nước;  Báo cáo viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An đã truyền đạt các nội dung các bước thiết lập máy tính mới an toàn,an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây, kỹ năng phòng chống mã độc, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, hướng dẫn sử dụng internet an toàn.

   

   

  Báo cáo viên Công An tỉnh Nghệ An tập huấn nội dung bảo vệ bí mật Nhà nước

   

   

  Báo cáo viên Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ an tập huấn nội dung An toàn an ninh thông tin

   

  Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ngành nông nghiệp và PTNT đã  được bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình đồng thời giúp đánh giá đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, và an toàn an ninh thông tin từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện đưa công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh thông tin đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn.

   

  Nguồn tin: Đậu Hoàn - Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc