Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018
  09/11/2018 16:31
 • Trong tháng 10/2018, thời tiết chuyển mùa, đã có những đợt không khí lạnh nhẹ tác động đến Nghệ An gây mưa vừa, sau có nắng nhẹ, tạo điều kiện khá thuận lợi cho người dân thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây vụ Đông, trồng cây lâu năm, trồng mới rừng
 • 1. Đặc điểm tình hình

   

  Trong tháng 10/2018, thời tiết chuyển mùa, đã có những đợt không khí lạnh nhẹ tác động đến Nghệ An gây mưa vừa, sau có nắng nhẹ, tạo điều kiện khá thuận lợi cho người dân thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây vụ Đông, trồng cây lâu năm, trồng mới rừng,...

   

  2. Tình hìnhthực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng

  Trong tháng các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh và triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong tháng 10/2018, cụ thể:

  - Toàn Ngành đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 theo Kết luận của Giám đốc Sở tại Thông báo số 2479/TB-SNN-KHTC ngày 02/10/2018; bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2019;Chuẩn bị nội dung và tham gia các cuộc họp, các cuộc làm việc tại các địa phương; cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra sản xuất, tiến độ thi công công trình; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng có sự tham gia của người dân và Lễ phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi,...

  - Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa và một số cây nguyên liệu; chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2018, trồng mới cây lâu năm; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tiếp tục triển khai tiêm phòng vụ Thu Mùa.

  - Kiểm tra, chỉ đạo triển khai giao đất gắn với giao rừng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá rừng trái phép. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng và tiếp tục trồng rừng vụ Thu 2018; triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng (mùa hanh khô).

  - Thực hiện tốt nhiệm vụ Văn phòng Thường trực BCH phòng chống thiên tai và TKCN; kiểm tra, theo dõi mực nước trên các sông, hồ đập, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất và PCLB;kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão;kiểm tra các công trình đang thi công, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, tu bổ các công trình.

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát vùng nuôi, quản lý chất lượng giống; thông tin dự báo ngư trường, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản; làm việc đôn đốc thu nợ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra các cảng cá, chỉ đạo các địa phương ven biển tăng cường tuyên truyền, quản lý tàu cá, ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp,...

  - Thực hiện việc kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (trong tháng kiểm tra 17 cơ sở), kiểm tra định kỳ 47 cơ sở; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của 07 cơ sở chế biến thuỷ sản khô; tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại các huyện; tiếp tục công tácthanh, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch.

  - Tiếp tục chỉ đạo các xã đăng ký về đích năm 2018 hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; tổ chức thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai cuộc thi mẫu xã NTM đẹp năm 2018 tại các huyện.

  - Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh 15/10; làm việc Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra công vụ; tập trung triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân; làm tốt công tác bảo vệ BMNN, phòng chống tội phạm, TNXH.

   

  3. Một số kết quả sản xuất nông nghiệp chủ yếu: Theo số liệu báo cáo của Phòng KHTC:

   a) Trồng trọt:

  - Sản xuất vụ Mùa 2018: Diện tích sản xuất vụ Mùa 2018 ước đạt 83.978,61 ha, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó:

  + Cây lúa: Tổng diện tích vụ Mùa ước đạt 37.579 ha, tăng 1,62% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nắng hạn kéo dài, nhiều địa phương, nhất là các huyện, xã miền núi phải chuyển từ lúa Hè Thu sang lúa Mùa.

   Năng suất lúa vụ Mùa ước đạt 35,44 tạ/ha, tăng 10,50 %, sản lượng lúa ước đạt 133.199,73 tấn tăng 12,29% so với vụ Mùa năm 2017.

  + Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 17.564,92 ha, tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2017; năng suất ngô ước đạt 39,0 tạ/ha; sản lượng ước đạt 68.503,19 tấn, tăng 4,31% so với vụ mùa năm 2017.

  + Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng ước đạt 1.009,83 ha tăng 27,79% so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 59,58 tạ/ha, sản lượng đạt 6.016,89 tấn.

    +Cây mía: Diện tích gieo trồng ước đạt 24.913,12 ha, tăng 1,38%, năng suất ước đạt 581,14 tạ/ha, tăng 3,08%); sản lượng ước đạt 1.447.801 tấn, tăng 4,50%  so với vụ Mùa năm 2017.

    +Cây rau, đậu các loại: Tổng diện tích ước đạt 13.578,85 ha, trong đó rau các loại ước đạt khoảng 9.947,6 ha, đậu các loại ước đạt 3.631,3 ha. So với cùng kỳ diện tích rau đậu giảm 189,75 ha.

  - Sản xuất vụ Đông 2018: Tính đến ngày 29/10 diện tích gieo trồng một số cây trồng như sau:

  +Cây ngô Đông: Diện tích gieo trồng ước đạt 16.921/KH23.000 hađạt 73,57% so với kế hoạch.

  + Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng ước tính đạt 1.173/KH2.100 ha, đạt 55,9% so với kế hoạch.

  +Cây rau đậu các loại: diện tích gieo trồng ước đạt 9.465/KH12.000ha, đạt 78,88% so với kế hoạch.

  + Cây lạc: Diện tích gieo trồng ước đạt 1.322,4/KH1.400 ha đạt 94,46% so với kế hoạch.

  - Cây lâu năm:Các doanh nghiệp và các hộ nông dân đang tập trung trồng mới cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả vụ Thu như chè, cao su, cam, dứa,...

  b) Chăn nuôi:

  Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm tháng 10/2018 so với cùng kỳ tháng 10/2017 như sau:  

   - Tổng đàn trâu ước đạt 279.915 con, giảm 1,07%  so với cùng kỳ.

   - Tổng đàn bò ước đạt 473.117 con, tăng 4,06% so với cùng kỳ, trong đó đàn bò, bê sữa đạt 64.832 con tăng 0,64%.

  - Tổng đàn lợn ước đạt 953.453 con, tăng 7,21% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do giá thịt lợn hơi thời gian gần đây đã tăng trở lại, đạt mức cao.

  - Tổng đàn gia cầm ước đạt 24.015 nghìn con, tăng 6,92% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 19.556 nghìn con, tăng 8,13%, do người dân có xu hướng đầu tư mạnh cho chăn nuôi gà, là loại dễ nuôi, chi phí thấp.

  c) Về Lâm nghiệp:

  - Diện tích rừng trồng tập trung tháng 10/2018 ước đạt 2.887 ha, tăng 1,65% so với cùng kỳ năm 2017, đưa diện tích rừng trồng mới 10 tháng ước đạt 14.907 ha, tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước.

  - Chăm sóc rừng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch 46.740 ha.

  - Khoanh nuôi rừng: 76.000 ha.

  - Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng 951.400 ha.

  - Sản lượng gỗ khai thác tháng 10 ước đạt 55.240 m3, tăng 12,31% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản xuất do một số diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác. Sản lượng gỗ khai thác 10 tháng ước đạt 530.756 m3, tăng 24,77% so cùng kỳ.

  - Trong thángđã phát hiện, bắt giữ bắt giữ 41 vụ vi phạm lâm luật; Lâm sản tịch thu: 51,55 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, cụ thể: Gỗ tròn 27,46 m3; Gỗ xẻ 24,09 m3 ; giá trị lâm sản ngoài gỗ 25 triệu đồng. Phạt tiền: 162 triệu đồng; Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 1.370triệu đồng; Thu nộp ngân sách trong tháng: 1.532triệu đồng.

  Trong 10 tháng đã phát hiện xử lý 523 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 845,59 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 7.349 triệu đồng.

  d) Về thuỷ sản:

  - Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn tháng 10 ước đạt 106 ha,tăng 3,92%, lũy kế 10 tháng ước đạt 21.512 ha, tăng 1,29% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá 19.109 ha, nuôi tôm 2.186 ha, diện tích thủy sản khác 217 ha. Bà con nông dân đang tập trung nuôi tôm thẻ chân trắng, mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ mới nuôi tôm. Tháng 10 sản xuất giống ước đạt 95 triệu con, tăng 11,76 triệu con, lũy kế  10 tháng ước đạt 2.684 triệu con, tăng 9,19% so cùng kỳ năm trước.

  - Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 10 ước đạt 17.781 tấn, tăng 13,20%, lũy kế 10 tháng ước đạt 173.312 tấn, tăng  11,37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

  + Sản lượng khai thác tháng 10 ước đạt 13.394 tấn, tăng 15,67%; lũy kế 10 tháng ước đạt 128.068 tấn tăng 13,33% so cùng kỳ năm trước

  + Sản lượng nuôi trồng tháng 10 ước đạt 4.387 tấn, tăng 6,25% so cùng kỳ năm trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 45.244 tấn, tăng 6,17%, trong đó cá 35.218 tấn, tôm 6.615 tấn, thủy sản khác 3.411 tấn.     

   

  4. Các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong tháng 11/2018

  - Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm; chuẩn bị các nội dung cho công tác tổng kết năm 2018; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch nông nghiệp và PTNT, kế haochj đầu tư công, dự toán NSNN năm 2019.

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ để kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và PTNT.

  - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2018; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2019.

  - Làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR mùa khô; tập trung chỉ đạo trồng rừng vụ Thu; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; kiểm tra xử lý các vi phạm Luật đê điều; đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai ra quân làm thủy lợi; kiểm tra, đôn đốc, có phương án kiểm tra xử lý tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn năm 2018.

  - Tiếp tục triển khai các nội dung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản;...

  - Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP; thanh tra hành chính theo kế hoạch; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân theo quy định.

  - Tổ chức thẩm định trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục triển khai cuộc thi mẫu xã NTM đẹp năm 2018. Tập trung triển khai các hạng mục hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo, bố trí dân cư; kinh tế tập thể.

  - Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ BMNN, ISO.

  - Tập trung triển khai thực hiện tốt các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, giao việc của Lãnh đạo Sở. 

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc