Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm
  02/03/2012 15:59
 • Từ ngày 13 – 17/02 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu giáp xác và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.
 • 1.     Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước:

   


        

     Chỉ tiêu

            Điểm lấy mẫu

   

   

  pH

   

  Độ mặn

  (‰)

   

  Độ kiềm

  (mg/l)

   

  NH3

  (mg/l)

   

  BOD5

  (mg/l)

   

  Ngưỡng thích hợp

   

  7,5-8,5

   

  15-25

   

  80-120

   

  £0.1

   

  £20

  Huyện Quỳnh Lưu

   

   

   

   

   

  - Sông Hoàng Mai - Mai Hùng

  (Vùng nuôi xóm 10,11)

   

  8,5

   

  20

   

  60

   

  0,2

   

  6,1

   

   

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Xuân

   

   

  8,5

   

   

  15

   

   

  75

   

   

  0,1

   

   

  8,3

   

  - Sông Mai Giang - Cống cấp Vùng Trịnh Môn

   

   

  7,0

   

   

  10

   

   

  90

   

   

  0,4

   

   

  12,1

   

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Bảng

   

  8,0

   

  3

   

  105

   

  0,5

   

  8,0

   

  - Sông Mai Giang - Cửa cống cấp Quỳnh Liên

   

  8,5

   

  5

   

  90

   

  0,5

   

  9,1

   

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Lương

   

  7,5

   

  15

   

  80

   

  0,4

   

  8,1

   

  - Kênh cấp nước vùng nuôi An Hòa

   

  8,2

   

  18

   

  110

   

  0,3

   

  7,1

  Huyện Diễn Châu

   

   

   

   

   

  - Cầu  Diễn Vạn

  8

  5

  60

  0,2

  8,1

  - Đập Ráng – Diễn Trung

  8,5

  16

  105

  0,2

  6,1

  Huyện Nghi Lộc

   

   

   

   

   

  - Cầu Nghi Hợp

  8

  10

  60

  0,2

  8,6

  - Nghi Quang

  8

  10

  60

  0,2

  6,6

  - Nghi Thái

  8

  7

  135

  0,5

  10,6

  - Nghi Yên

  8

  17

  120

  0,5

  6,1

  TP. Vinh

   

   

   

   

   

   

  - Sông Lam(Cống cấp vùng nuôi Hưng Hòa)

   

  7,5

   

  5

   

  120

   

  0,2

   

  15,2

   
   

  2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh bằng phương pháp PCR:

   

   

  Địa điểm lấy mẫu

   

  Kết quả kiểm tra

   

  Vi rút đốm trắng

   

  Vi rút Taura

  Huyện Quỳnh Lưu

   

   

   

      Vùng nuôi tôm xã Mai Hùng vùng  xóm 10,11

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Mai Hùng vùng  xóm 6 (giáp Quỳnh Xuân)

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Xuân(vùng Hói Bù)

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

    

       Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Xuân(vùng Hói Chẽm)

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

    

     Vùng nuôi tôm Quỳnh Bảng phía trên(vùng Trịnh Môn)

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

    Vùng nuôi tôm Quỳnh Bảng dưới cầu Quỳnh Bảng(Vùng dự án)

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Liên

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã An Hoà

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Thanh

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Thuận

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Lương

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

  Huyện Diễn Châu

   

   

   

     Vùng nuôi tôm xã Diễn Vạn

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Diễn Trung

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

  Huyện Nghi Lộc

   

   

   

     Vùng nuôi tôm xã Nghi Thái

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Nghi Hợp

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

    Vùng nuôi tôm xã Nghi Quang

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

     Vùng nuôi tôm xã Nghi Yên

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

  TP. Vinh

   

   

   

     Vùng nuôi tôm xã Hưng Hoà

   

  Không nhiễm

   

  Không nhiễm

   

   

  3. Kết luận

   

         - Thông số pH: tất cả đều nằm trong ngưỡng thích hợp

   

        - Thông số độ mặn: dao động từ 3-20 ‰; thấp nhất tại Diễn Vạn; Sông Mai Giang khu vực Quỳnh Liên, Cầu Quỳnh Bảng; Cửa Sông Lam- Hưng Hòa.

   

        - Thông số độ kiềm: dưới ngưỡng tại khu vực Sông Mai Giang-Cầu Quỳnh Xuân, Sông Hoàng Mai-Mai Hùng;Cầu Diễn Vạn ;Cầu Nghi Hợp, Nghi Quang. Trên ngưỡng tại khu vực Nghi Thái.

   

        - Thông số NH3: Tất cả đều vượt trên ngưỡng trừ khu vực Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Xuân .

   

         - Thông số BOD5: Đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho sự phát triển của tôm.

   

         - Kết quả kiểm tra mầm bệnh ở các mẫu giáp xác lấy tại các vùng nuôi đều không bị nhiễm vi rút đốm trắng và vi rút taura.

   

  4. Khuyến cáo

   

  - Hiện tại thời tiết diễn biến khá phức tạp đặc biệt kèm theo các đợt không khí lạnh, đề nghị các hộ nuôi thả giống theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp &PTNT

   

  - Đề nghị các hộ nuôi tiêp tục công tác cải tạo ao đầm; tăng thời gian phơi đáy nhằm loại trừ các chất độc hại, mầm bệnh tiềm ẩn; có biện pháp ngăn chặn địch hại di chuyển vào trong ao; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành lấy nước và xử lý nước đúng theo quy trình trước khi thả giống.

   

         Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi quản lý chặt chẽ nguồn nước trước khi đưa vào sản xuất và khuyến cáo các hộ nuôi nắm bắt được tình hình diễn biến của thời tiết, môi trường xuất hiện mầm bệnh ở các khu vực lân cận để có biện pháp phòng ngừa./.

   

  Nguồn tin: Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Nghệ An

 

Nghe nhạc