Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp, gia hạn Giấy phép KTTS năm 2018 tại các xã/phường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò
  10/10/2018 15:44
 •  
 • Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, từ ngày 17/9/2018 đến ngày 28/9/2018, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã thành lập Đoàn công tác thực hiện đăng ký, đăng kiểm; cấp, gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản tại các xã/phường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

   

  Để tăng cường công tác đảm bảo bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển, Đoàn công tác đã yêu cầu tất cả các chủ phương tiện trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn: Cứu sinh, cứu hóa, đèn hành trình, … đánh dấu nhận biết tàu cá và kẻ biển số cho tàu cá theo quy định. Đồng thời phối hợp với Công ty Bảo hiển PJICO Nghệ An triển khai thực hiện hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

   

   

  Đội tàu phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò neo đậu tại cảng

   

  Đoàn công tác gồm 3 Tổ trực tiếp xuống làm việc tại các khối/xóm thuộc 09 phường/xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

   

  Qua triển khai thực hiện, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục và phương pháp làm việc khoa học của các Tổ công tác; sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng nên bước đầu cơ bản đã đạt được kết quả đặt ra.

   

  Cụ thể:

  - Tại xã Nghi Thiết đã làm đăng kiểm 28/29 tàu, đạt tỷ lệ 96,55