Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình công tác tháng 10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  08/10/2018 16:19
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2018; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

  -  Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP; thanh tra hành chính theo kế hoạch; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp công dân theo quy định.

  - Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, triển khai cuộc thi mẫu xã NTM đẹp năm 2018 tại các huyện.

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 2

  Sáng: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Nhà khách NA

  Sáng: làm việc với Tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  - Giao ban trực tuyến với Ban Tổ chức Trung ương

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Đi kiểm tra tình hình bảo vệ phát triển rừng tại Quỳ Châu

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  H. Quỳ Châu

  2

  Thứ 3

  Thẩm định xã NTM huyện Yên Thành

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Chiều:Họp Ủy ban Mặt trận tổ quốc

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

   

  Kiểm tra các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá

  3

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh

  Phòng QLKT, CCTT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Sáng:Thẩm định NTM huyện Yên Thành

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Đi dự họp tại Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  Chiều:Thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cà phê cao su

  Phòng TCCB

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Kiểm tra các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các cảng cá

  4

  Thứ 5

  Đi cơ sở

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Đi Thái bình dự Hội nghị Bảo vệ thực vật

   (từ ngày 4-5/10)

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Thái Bình

  Làm việc với TX. Cửa Lò về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản, Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX. Cửa Lò

  5

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Đi Hà Nội dự Hội nghị

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Làm việc với Kiểm Lâm về giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP Chi cục

  6

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  7

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  8

  Thứ 2

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Làm việc với tư vấn dự án HTKT

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Làm việc với BQLDA CRSD

  BQLDA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP DA

  Triển khai công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  9

  Thứ 3

  Đi kiểm tra tình hình sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với các Ngân hàng thương mại về thu nợ Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Triển khai công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  10

   

   

  Thứ 4

  Đi cơ sở

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Làm việc với các Ngân hàng thương mại về thu nợ Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Triển khai công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  11

  Thứ 5

  Đi kiểm tra tình hình sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với các Ngân hàng thương mại về thu nợ Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Triển khai công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  12

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra dự án Thủy lợi Bắc

  Phòng QLXDCT, BQLDA JICa

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Triển khai công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  13

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  14

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  15

  Thứ 2

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trụ Sở tiếp dân UBND tỉnh

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP tỉnh ủy

  16

  Thứ 3

  Sáng:Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Hội nghị toàn quốc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng có sự tham gia của người dân; và Lễ phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Sỹ Hưng

  Có GM riêng

  Kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  17

   

  Thứ 4

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Đi kiểm tra tình hình sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Kiểm tra thực hiện IUU tại các cảng cá

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  18

   

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt và an toàn hồ đập

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Sỹ Hưng

  Các huyện

  Làm việc với các dự án đầu tư trong lĩnh vực giống thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  Đi Quảng Nam, Bình Định về chế biến gỗ

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tỉnh: Quảng Nam, Bình Định

  19

   

  Thứ 6

  Đi Cơ sở

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Đi Quảng Nam, Bình Định về chế biến gỗ

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tỉnh: Quảng Nam, Bình Định

  20

   

  Thứ 7

  Đi Quảng Nam, Bình Định về chế biến gỗ

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tỉnh: Quảng Nam, Bình Định

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  21

   

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  22

   

  Thứ 2

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  23

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra tình hình sản xuất

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với một số huyện về tình hình khắc phục hậu quả thiệt hại bão lụt trong thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  24

   

  Thứ 4

  Họp UBND tỉnh(tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với một số huyện về tình hình khắc phục hậu quả thiệt hại bão lụt trong thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  25

   

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Làm việc với một số huyện về tình hình khắc phục hậu quả thiệt hại bão lụt trong thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  Kiểm tra công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  26

   

  Thứ 6

  Họp BQLDA Cạnh tranh chăn nuôi

  BQLDA Cạnh tranh chăn nuôi

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Kiểm tra công tác giao đất lâm nghiệp

  Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  27

   

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  28

   

  CN

  Họp BTV Tỉnh ủy

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  29

  Thứ 2

  Chiều: Thương trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  30

  Thứ 3

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Họp giao ban tháng 10/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c: Phó Giám đốc Sở

  HTT2 – VP Sở

  Họp BQL DA Hợp tác kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  31

  Thứ 4

  Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

   

 

Nghe nhạc