Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Quyết định Số: 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTG ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 02/2012/QĐ-TTG ngày 13/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện, giao dịch chung.
    26/09/2018 08:09
  •  
  • Tải file tại đây

Tin tức khác

 

Nghe nhạc