Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Thông báo số 2185/TB-SNN-VP ngày 31/8/2018 Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018
    05/09/2018 07:53
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc