Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Các giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  29/08/2018 09:52
 • Nghệ An cũng như các tỉnh trong cả nước, chịu sự ảnh hưởng của sự biến động giá cả thị trường, từ đầu tháng 4 năm 2018 giá lợn hơi tăng và đến nay khoảng 45-51.000 đồng/kg và đang giữ ổn định, nên người chăn nuôi thâm canh tăng năng suất và tăng đàn.
 • Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 1272/SNN-CNTY ngày 28/5/2018 “V/v kiểm soát tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn chăn nuôi” chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp hạn chế tăng đàn lợn như sau:

   

  - Thống kê số lượng lợn nái và lợn thịt hiện có trên địa bàn; Rà soát lại quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn của địa phương; Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp; kịp thời khuyến cáo các thông tin về thị trường và quy mô đàn lợn trên địa bàn để người chăn nuôi biết và có giải pháp điều chỉnh chăn nuôi phù hợp, trong đó không khuyến khích tăng quy mô đàn lợn, vì với quy mô như hiện nay, chỉ cần đẩy mạnh các biện pháp thâm canh tăng năng suất sinh sản và năng suất lợn thịt là có thể nâng cao được sản lượng thịt lợn xuất chuồng, đáp ứng với nhu cầu thị trường.

   

  - Nâng cao tầm vóc chất lượng con giống bằng nhiều biện pháp: nhập nái ngoại, đực ngoại, triển khai tốt chương trình thụ tinh nhân tạo theo Quyết định số 2695/QĐ- ƯBND, ngày 21/6/2017 về việc phê duyệt một số nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020.

   

  - Khuyến khích các hoạt động sản xuất chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ; tăng cường gắn kết thông qua hợp đồng giữa sản xuất và các doanh nghiệp chế biến, phân phối.

   

  - Ưu tiên chăn nuôi trang trại theo hướng công nghệ cao nâng cao năng suất, chất lượng, khuyến khích thay đổi cơ cấu giống và phát triển giống vật nuôi cao sản, giống đặc sản để đa dạng hoá sản phẩm và hạn chế rủi ro do biến động giá.

   

  - Phát triển sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết, ừong đó phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi.

   

  -Tăng cường cồng tác kiểm tra chất lượng, chống gian lận thương mại, lạm dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi.

   

  -Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng, an toàn thức ăn chăn nuôi theo quy định của Pháp luật hiện hành.

   

  -Ban hành hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn và quy trình chăm sóc nuồi dưỡng nhằm hạ giá thành sản xuất ở mức thấp nhất trong điều kiện có thể;

   

  -Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất đảm bảo duy trì chất lượng, an toàn thực phẩm và hạn chế tăng giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

   

  Từ cuối tháng 5 năm 2018 đến nay, giá lợn hơi tăng và ổn định là kết quả của các giải pháp đã được Sở Nông nghiệp & PTNT cùng chính quyền các địa phương chỉ đạo, khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc và tích cực thực hiện như: Loại thải lợn nái kém chất lượng, lựa chọn các con giống cho năng suất, chất lượng cao, khuyển khích thay đổi cơ cấu giống và phát triển giống vật nuôi cao sản, giống đặc sản ... Với giá và khối lượng tiêu thịt lợn như hiện nay đang phản ánh quy mô đàn lợn phù họp giữa cung và cầu về thịt lợn trong nước. Tổng đàn lợn chỉ tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đáp ứng nhu câu thị trường trong tỉnh và một phần xuất đi các tỉnh khác.

   

  Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Nghe nhạc