Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Công điện 5906/CĐ-BNN-BVTV ngày 3/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2018 tại một số tỉnh phía bắc
    14/08/2018 15:39
  •  
  • Tải file tại đây

     

Tin tức khác

 

Nghe nhạc