Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII
  10/08/2018 16:29
 • Sáng ngày 31/7/2018, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT.
 • Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cán bộ có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

  Tại Hội nghị, các cán bộ công nhân viên chức của Ngành Nông nghiệp và PTNT đã được nghe khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt và lâu dài, vừa cơ bản có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

   

   

  Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc