Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình công tác tháng 7/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  06/07/2018 08:03
 •  
 • Trọng tâm công tác:

  - Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng;tăng cường công táckiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, săn bẫy động vật rừng.

  - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2018; theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, triển khai phương án chống hạn vụ Hè thu - Mùa 2018; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng đặc biệt là bệnh lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏ; phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

  - Tiếp tục  kiểm tra, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm tra theo dõi vùng nuôi, phòng trừ dịch bệnh; chỉ đạo triển khai IUU.

  - Tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên ngành, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, thuốc thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

  - Kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản.

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2018.

   

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  2

  Thứ 2

  Họp Hội nghị trực tuyến Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Chiều:Thẩm tra chương trình 30a, 135 Quế Phong

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Chi cục PTNT

  Chiều:Làm việc với dự án CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  DA CRSD

  3

  Thứ 3

  Sáng:Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

   

   

   

   

   

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều:PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Các huyện

  4

  Thứ 4

  Đi công tác tại Hà Nội

  BQLDA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Hà Nội

  Kiểm tra việc thực hiện IUU tại các cảng cá, các xã ven biển

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã ven biển

  5

  Thứ 5

  Đi công tác tại Hà Nội

  BQLDA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Hà Nội

  Kiểm tra việc thực hiện IUU tại các cảng cá, các xã ven biển

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã ven biển

  6

  Thứ 6

  Kiểm tra sản xuất Hè thu

  Phòng QLKT, Chi cục TT và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Làm việc với dự án CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  DA CRSD

  Đi Công tác tại Nước ngoài

  (từ ngày 06-25/7)

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Nước Hà Lan

  7

  Thứ 7

  Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm NAFOOD

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H.Quế Phong

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  8

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  9

  Thứ 2

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Chiều:Họp BCH Đảng bộ CQ VP Sở

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP Sở

  10

   

   

  Thứ 3

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Tập huấn Luật Thủy sản 2017 và IUU cho ngư dân

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã ven biển

  11

  Thứ 4

  Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Tập huấn Luật Thủy sản 2017 và IUU cho ngư dân

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các xã ven biển

  12

  Thứ 5

  Sáng:Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách NN năm 2019; giao ban trực tuyến về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm

  Phòng KHTC, phòng QLXDCT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Sơ kết công tác Đảng bộ Sở 6 tháng đầu năm 2018

  VP Đảng ủy

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  13

  Thứ 6

  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  14

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  15

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  16

  Thứ 2

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  Văn phòng NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Các huyện

  Chiều:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  17

   

  Thứ 3

  Sáng:CT, PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến các báo cáo:

  1. Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ chính trị về Nghệ An;

  2. Kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

  Phòng KHTC

  Đ/c; Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Chiều:PCT UBND tỉnh cùng họp nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp tỉnh NA theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2018  

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

  VP UBND tỉnh

  Đi Công tác nước ngoài

  (từ ngày 17-27/7)

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Nước Nhật Bản

  18

   

  Thứ 4

  Họp HĐND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  19

   

  Thứ 5

  Họp HĐND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  20

   

  Thứ 6

  Sáng:Họp HĐND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, Chi cục TT và BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  21

   

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  22

   

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  23

  Thứ 2

  Làm việc với tư vấn Dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  24

   

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh

  Chi cục Kiểm lâm, Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  VP UBND tỉnh

  Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020

  Phương án cấp bách chống chặt phá rừng vùng rừng trọng điểm giai đoạn 2018-2020

  25

   

  Thứ 4

  Hội đồng thẩm định số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, đơn vị còn lại

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình hạn hán

  Chi cục Thủy lợi

  Đ/c: Nguyễn Sỹ Hưng

  Các huyện

  26

   

  Thứ 5

  Họp BQL Dự án Lipsap

  BQL DA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  27

   

  Thứ 6

   

   

   

   

  28

   

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  29

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  30

  Thứ 2

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Họp giao ban tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

  HTT2 – VP Sở

   

  31

  Thứ 3

  Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Làm việc với DA CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  DA CRSD

   

 

Nghe nhạc