Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo Kết quả quan trắc môi trường tháng 6/2018 tại các vùng nuôi tôm
  25/06/2018 14:11
 •  
 • Từ ngày 04 - 06/6/2018, Chi cục Thuỷ sản Nghệ An đã phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP.Vinh; UBND các xã/phường có diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh tiến hành lấy mẫu giáp xác và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lý, phòng ngừa trong sản xuất, kết quả như sau:

   

  1. Kết qukim tra các chtiêu cht lượng nước

   

   

   

  TT

  Chỉ tiêu

   

  Điểm lấy mẫu

  pH

  Độ mặn

  (‰)

  Độ kiềm

  (mg/l)

  NH3

  (mg/l)

  Oxy hòa tan (mg/l)

  H2S

  tự do

  (mg/l)

  Ngưỡng cho phép

  7 ÷ 9

  5 ÷ 35

  60 ÷ 180

  < 0,3

  ≥ 3,5

  <0,05

  1

  Kênh nhà Lê- vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc

  7,5

  28

  125

  0

  5

  0

  2

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng

  8,0

  20

  107

  0

  5

  0

  3

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Xuân/Quỳnh Liên

  8,0

  20

  125

  0

  5

  0

  4

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng

  7,5

  18

  89

  0

  5

  0

  5

  Sông Mơ -  vùng nuôi Quỳnh Thanh

  8,0

  15

  89

  0

  5

  0

  6

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Lương

  8,0

  17

  89

  0

  5

  0

  7

  Cống nước lường - vùng nuôi An Hòa

  8,0

  20

  89

  0

  5

  0

  8

  Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung

  8,0

  27

  125

  0,03

  4

  0

  9

  Sông Lam, cống kênh cửa bắc - vùng nuôi Nghi Thái

  8,0

  6

  71

  0

  4

  0

  10

  Cầu Nghi Quang - vùng nuôi Nghi Quang/Nghi Hợp

  7,5

  20

  89

  0

  5

  0

  11

  Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa

  8,5

  15

  71

  0

  4

  0

   

  Qua lấy mẫu kiểm tra các thông số: pH, NH3, Độ kiềm, Oxy hòa tan, H2S và Ôxy tự do ở các điểm lấy mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

   

  2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh

   

  TT

  Địa điểm lấy mẫu/Hộ nuôi

  Kết quả kiểm tra

  Bệnh virus Đốm trắng/WSSV

  Bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính/AHPND

  Bệnh Taura/TSV

  1

  Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc

  Dương tính

   

   

  2

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng

  Dương tính

   

   

  3

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Liên/Quỳnh Xuân

  Âm tính

   

   

  4

  Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng

  Âm tính

   

   

  5

  Sông Mơ - vùng nuôi Quỳnh Thanh

  Âm tính

   

   

  6

  Sông Mơ - Vùng nuôi Quỳnh Lương

  Âm tính

   

   

  7

  Cống nước lường - vùng nuôi An Hòa

  Dương tính

   

   

  8

  Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung

  Âm tính

  Âm tính

  Âm tính

  9

  Cầu Nghi Quang - vùng nuôi Nghi Quang/Nghi Hợp

  Âm tính

  10

  Sông Lam, cống kênh cửa bắc - vùng nuôi Nghi Thái

  Âm tính

   

   

  11

  Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa

  Âm tính

   

   

  Quả kiểm tra mầm bệnh trên 10 mẫu giáp xác, 01 mẫu tôm tại 11 vùng nuôi tôm, kết quả có 03 mẫu nhiễm bệnh virus đốm trắng lấy tại Kênh nhà Lê vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc, Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng, Cống nước lường - vùng nuôi An Hòa. Không có mẫu nào nhiễm bệnh Hoại tử gan tụy cấp, Taura.

   

  3. Khuyến cáo

   

  Theo dự báo của đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộtrong tháng 6 năm 2018 ngoài thời tiết tiếp tục nắng nóng thì sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa, nên môi trường ao nuôi dễ bị biến động tạo điều kiện cho bệnh trên tôm nuôi phát triển, đặc biệt bệnh đốm trắng, gan tụy cấp tính và bệnh đường ruột. Để quản lýtốt các yếu tố môi trường ao nuôi, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh, Chi cục Thủy sản Nghệ An đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tếcác huyện, thành, thị; UBND các xã/phường; HTX; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kết quả quan trắc môi trường trong và ngoài vùng nuôi của các cơ quan chuyên môn để có biện pháp lấy nước, xử lý nước đảm bảo, tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho tôm nuôi.

  - Mỗi cơ sở/hộ nuôi có kế hoạch dự trữ nước trong ao chứa, lắng để chủ động cấp nước khi cần thiết. Nước trong ao chứa lắng phải được xử lý Chlorine nồng độ 30ppm, thời gian xử lý 7 - 10 ngày trước khi cấp vào ao nuôi. Luôn duy trì mực nước trong ao nuôi tối thiểu từ 1,3 - 1,5m.

  - Tăng thời gian chạy quạt nước ao nuôi để cung cấp hàm lượng oxy và tránh hiện tượng phân tầng nhiệt độ nước trong ao.

  - Con giống thả nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, đã được kiểm dịch đầy đủ, tuyệt đối không thả nuôi các loại giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu kiểm dịch.

  - Sử dụng thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường chất lượng đảm bảo, nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và từ những cơ sở được kiểm tra đủ điều kiện sản xuất kinh doanh.

   - Thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế sự xâm nhập tác nhân gây bệnh vào ao nuôi như: Rào lưới xung quanh bờ ao, dụng cụ, thiết bị không được dùng chung giữa các ao nuôi và được tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt sử dụng.

  - Đối với những ao nuôi đã thu hoạch, nếu tiếp tục thả nuôi cần tiến hành cải tạo, phơi đáy ao tối thiểu 30 ngày.

  - Thực hiện khai báo, xử lý ao nuôi bị bệnh theo quy định. Tuyệt đối không dấu bệnh, không xả thải nước chưa qua xử lý ra kênh cấp, kênh thải của vùng nuôi.

   

  Nguồn: Phòng Nuôi trồng thủy sản-Chi cục Thủy sản Nghệ An.

   

 

Nghe nhạc