Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tích cực phòng chống hạn năm 2012
  22/02/2012 08:27
 • Hiện nay tình hình thời tiết đang diễn biến hết sức bất lợi cho sản xuất Nông nghiệp: trời rét đậm, rét hại, hanh khô;
 •  

  Mực nước trên sông Lam đang ở mức thấp, mực nước lúc 7h ngày 20/02/2012 tại cống Nam Đàn là 0,8 m/ thiết kế 1,15 m; Mực nước các hồ chứa đang giảm nhanh. Để đảm bảo nguồn nước phục sản xuất năm 2012. Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

   

  1 - Đẩy nhanh tiến độ tu sửa kênh mương, công trình, thiết bị cơ điện, nạo vét kênh dẫn, bể hút các trạm bơm, nhất là các hạng mục công trình được UBND Tỉnh cấp kinh phí khắc phục hậu quả lụt bão vừa qua. Đảm bảo 100% các máy và công trình sẵn sàng vận hành phục vụ sản xuất.

   

  2 - Có kế hoạch phân phối nước hợp lý, triệt để tiết kiệm dành nước cho thời kỳ lúa trổ. Lập phương án chủ động đối phó khi có hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi).

   

  3 - Vận hành các cửa cống đầu mối để đảm bảo cấp nước. Đóng kín các cống tiêu cuối hệ thống (cống Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Diễn Thủy....) để ngăn mặn, giữ ngọt và chỉ thực hiện giao thông thủy theo đúng quy trình được duyệt.

   

  4 - Đối với các trạm bơm vùng ven biển:

   

  - Các trạm bơm vùng ven biển và vùng gần cửa sông Lam, ven sông Cấm, kênh Hoàng Cần, sông Bùng phải kiểm tra chất lượng nước nghiêm túc chặt chẽ trước và trong khi vận hành. Chỉ vận hành bơm nước tưới khi nồng độ mặn nguồn nước cho phép (đối với tưới lúa đã phát triển tốt độ mặn không vượt quả 10/00; Đối với mạ và lúa non nước phải ngọt hoàn toàn).

   

  - Các đơn vị tạo nguồn nước phải kiểm tra chất lượng nguồn nước thường xuyên và thông báo cho khách hàng.

   

  5 - Tăng cường công tác quản lý vận hành công trình, tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa nước và trạm bơm.

   

  6 - Thường xuyên báo cáo tình hình hạn về sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục thủy lợi) để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT.

   

  7 - Đối với các công trình thủy điện đề nghị UBND Tỉnh giao ưu tiên phát điện, xả nước duy trì dòng chảy liên tục bình thường ở hạ lưu và thông báo cụ thể cho địa phương biết để chủ động phối hợp.

   

  Nguồn tin: Chi Cục Thủy Lợi Nghệ An

                                                                                

 

Nghe nhạc