Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018
  06/03/2018 08:10
 • Ngày 28/02/2018, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018.
 • Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng Sở; đại diện Thường trực Công đoàn Ngành, Văn phòng Đảng ủy.

   

  Sau khi nghe Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần tham dự họp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

   

   1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018:

   

  Trong tháng, thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đầu tháng trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến việc gieo cấy vụ Xuân 2018, sức khỏe đàn gia súc, gia cầm; tạo điều kiện cho một số loại dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, gây hại, nhất là đối với gia súc, gia cầm;...Giữa đến gần cuối tháng thời tiết nắng ấm, nên thuận lợi cho việc gieo trồng; là tháng diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tuy nhiên các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát cơ sở, chỉ đạo sản xuất và kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh và triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cụ thể:

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2018; tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân 2018; đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi; chỉ đạo khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra đảm bảo gieo cấy lại diện tích bị thiệt hại trong khung lịch thời vụ.

  - Chủ trì, phối hợp với huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (ngày 21/02); chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng, chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá trái phép. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng; kiểm tra hiện trường trồng rừng và sản xuất giống cây lâm nghiệp và tình hình triển khai trồng rừng vụ Xuân 2018.

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản năm 2018; tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; tiếp tục triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản và thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP,...

   - Kiểm tra, theo dõi, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018;kiểm tra các công trìnhthủy lợi, công trình xây dựng cơ bản; đôn đốc các địa phương kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai năm 2018; phối hợp với Sở Lao động - TB và XH, Sở Tài chính xây dựng định biên và kế hoạch thu, chi cho các công ty TNHH Thuỷ lợi,...

  - Triển khai kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, sau tết; kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc BVTV; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh,...

  - Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2018, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trong vụ Xuân, tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng NTM, thẩm định công nhận các xã đạt chuẩn NTM.

  - Triển khai tốt các nội dung trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chuẩn bị nội dung và tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo tỉnh; tập trung triển khai công tác cải cách hành chính, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân.

  -Chỉ đạo tổ chức đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sau kỳ nghỉ tết CBCC đi làm trở lại theo đúng thời gian quy định, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, bắt tay ngay vào công việc; trong thời gian nghỉ tết đã tổ chức trực tết nghiêm túc, thực hiện báo cáo tình hình sản xuất trước, trong và sau tết theo đúng thời gian UBND tỉnh giao.

   

  2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018

   

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2018; tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân, khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, chăm sóc, dặm lại diện tích lúa vụ Xuân bị chết; tập trung tái đàn vật nuôi sau tết, làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ dịch bệnh, phòng chống rét.

  - Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng – PCCC rừng năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, phòng trừ dịch bệnh; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản,...

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nhất là kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2018.

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

  - Cập nhật, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, đôn đốc các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018; tham mưu tổ chứcHội nghị tổng kết tổng kết công tác PCTT-TKCN 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Xây dựng và trình phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cấp tỉnh năm 2018; kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản; kiểm tra các công trình ách yếu, công trình PCLB; đôn đốc tu sửa, khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏngdo mưa bão năm 2017 và trình Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bù thủy lợi phí.

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân; chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính.

  - Tổ chức Đại hội thể dục thể thao Ngành Nông nghiệp và PTNT.

  - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 3/2018 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc