Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt
  29/01/2018 15:41
 •  
 • Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 17/01/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các cuộc làm việc với các Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt nhằm triển khai công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng năm 2018, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tham dựbuổi làm việc có lãnh đạo và các phòng chuyên môn, đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 của Chi cục Kiểm lâm, đại diện phòng Quản lý Kỹ thuật KHCN của Sở Nông nghiệp và PTNT, Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Quế Phong, Hạt Kiểm lâm Quế Phong, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu.

   

  Năm 2017, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Huống, Pù Hoạt có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự thay đổi sâu sắc về nhận thức đối với vai trò, trách nhiệm của Chủ rừng; quađó cũng đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương về tăng cường các biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện tốt các chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại các đơn vị vẫn còn một số tồn tại như trong lâm phần được giao quản lý vẫn còn một số điểm nóng về khai thác, vận chuyến lâm sản trái phép; công tác tuần tra, kiểm tra rừng, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ rừng còn hạn chế; công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng có liên quan chưa đồng bộ.

   

  Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tiến Lâm – PGĐ Sở ghi nhận kết quả đã đạt được của các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt trong năm qua đồng thời đồng chí Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong thời gian tới, các đơn vị cân thực hiện nghiệm túc các nội dung: Tuyên truyền phổ biến tốt các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Lâm nghiệp tới tận người dân, từ đó tham mưu cho câp ủy, chính quyên địaphương lồng ghép các nguồn lực phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn nói chung, trong lâm phần được giao quản lýnói riêng; Tăng cường và triển khai tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng quản lý bảo vệ rừng và chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, chính quyền địa phương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng tận gốc tại các địa bàn trọng điểm; Quán triệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị đảm bảo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.Đặc biệt là tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến các vụ việc xẩy ra.

  Nguồn: Chi cục Kiểm lâm

 

Nghe nhạc