Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018
  02/02/2018 14:32
 • Ngày 31/01/2018, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018.
 • Ngày 31/01/2018, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018.

   

  Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có: Trưởng, phó các phòng Sở; đại diện Thường trực Công đoàn Ngành.

   

  Sau khi nghe Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành phần tham dự họp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

   

  1. Những kết quả đã đạt được:

   

  Mặc dù trong thángthời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đầu tháng trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến việc gieo và chăm sóc mạ vụ Xuân 2018, sức khỏe đàn gia súc, gia cầm; tạo điều kiện cho một số loại dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, gây hại, nhất là đối với gia súc, gia cầm;...Giữa và cuối tháng thời tiết nắng ấm, nên khá thuận lợi cho việc gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2018; từ ngày 28/01 trời chuyển rét đậm, rét hại. Tuy nhiên các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát cơ sở, chỉ đạo sản xuất và kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh và triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cụ thể:

   

  - Trong tháng Sở đã chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT tại đầu cầu Nghệ An; chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018; hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; chuẩn bị nội dung cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra sản xuất, kiểm tra tiến độ thi công tác công trình và tham gia các cuộc họp, các cuộc làm việc tại các địa phương,... các nội dung này đã được chuẩn bị tốt và được đánh giá cao.

   

  - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và PTNT năm 2018 ngay từ những ngày đầu của năm 2018; tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân 2018; đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chỉ đạo phòng chống rét cho gia súc gia cầm, chống rét cho mạ.

   

  - Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018; triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép. Thực hiện công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng; kiểm tra hiện trường trồng rừng và sản xuất giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng vụ Xuân 2018.

   

  - Chỉ đạo triển khai kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản năm 2018; tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; tiếp tục triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản và thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP,...

   

   - Kiểm tra, theo dõi, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018;trình kế hoạch miễn thủy lợi phí năm 2018; kiểm tra các công trìnhthủy lợi, công trình xây dựng cơ bản; đôn đốc các địa phương kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai năm 2018và xây kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai 2018,...

   

  - Triển khai kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước tết; kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV phục vụ sản xuất vụ xuân 2018; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh,...

   

  - Triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác tháng 01/2018 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

   

  2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

   

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2018; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân; làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ dịch bệnh, phòng chống rét; cập nhật, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất.

   

  - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc BVTV, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

   

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2018, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trong vụ Xuân.

   

  - Theo dõi, điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân; tham mưu tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; rà soát, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai cấp tỉnh năm 2018; đôn đốc các địa phương tập trung tu sửa, khắc phục các công trình bị hư hỏng do mưa bão trong năm 2017; kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, kiểm tra các công trình đê điều,...

   

  - Kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường,...

   

  - Tổ chức tốt Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng;thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng chống sâu hại rừng; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

   

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC cho các tổ chức cá nhân.

   

  - Chỉ đạo tổ chức đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tổ chức trực tết nghiêm túc đảm bảo kế hoạch sản xuất; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình sản xuất trước, trong và sau tết.

   

  - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 2/2018 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc