Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2012.
  15/02/2012 15:29
 •  
 •  

  BÁO CÁO

  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2012

   

   

   

   

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2012:

   

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

   

  - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ rừng và chính quyền địa phương các huyện miền núi cao thực hiện tốt công tác PCCCR.

   

  - Phê duyệt phương án PCCCR cho các chủ rừng; thời tiết lạnh, mưa phùn rải rác đều trong tháng nên không có cháy rừng xẩy ra.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng, thực hiện dự án:

   

  - Lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các huyện miền núi.

   

  - Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho chính quyền địa phương huyện thành lập các đoàn truy quét lâm sản tại các vùng rừng giàu tài nguyên, các vùng đang có tình trạng khai thác rừng trái phép theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh.

   

  - Các đội Kiểm lâm cơ động tập trung chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến.

   

  - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng; kiểm tra, tổng hợp số liệu diễn biến rừng năm 2011 từ các đơn vị cơ sở.

   

  - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thành, thị ban hành quy chế hoạt động quản lý Kiểm lâm địa bàn xã.

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

   

  - Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Bộ trưởng, Chỉ thị của UBND tỉnh ở các địa phương.

   

  - Chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép sau tết nguyên đán Nhâm thìn 2012; thường xuyên kiểm tra các xưởng chế biến lâm sản.

   

  - Giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về qua các cửa khẩu phụ Thanh Thủy (Thanh Chương), Cao Vều (Anh Sơn), Tam Hợp (Tương Dương).

   

  - Lãnh đạo Chi cục đi kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã tại huyện Diễn Châu; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thanh Chương xử lý chủ rừng thiếu tinh thần trách nhiệm để xẩy ra khai thác rừng trái phép.

   

  * Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 02/2012:

   

  Đã phát hiện, bắt giữ 68 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

   

  Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 2 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 2 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 56 vụ; Vi phạm khác: 8 vụ.

   

  Đã xử lý: 68 vụ, đạt 100% số vụ vi phạm, trong đó:

   

  Lâm sản tịch thu: 165,19 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 1,53 m3), cụ thể: Gỗ tròn 51,67 m3 (Gỗ quý hiếm: 0,37 m3); Gỗ xẻ 113,52 m3 (Gỗ quý hiếm: 1,16 m3); Động vật rừng: 2 kg.

   

  Phương tiện tịch thu: Phương tiện khác: 3 chiếc.

   

  Phạt tiền: 463,600 triệu đồng.

   

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 200,446 triệu đồng.

   

  Thu nộp ngân sách: 657,547 triệu đồng.

   

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

   

  - Triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trong toàn lực lượng Kiểm lâm Nghệ An.

   

  - Thực hiện chế độ BHXH, lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng; phân khai dự toán kinh phí năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc.

   

  - Chi cục phối hợp với Lãnh đạo các huyện, thành, thị tổ chức duyệt kế hoạch, chương trình công tác năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc.

   

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2012:

   

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

   

  - Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, các chủ rừng và chính quyền địa phương thực hiện phương án PCCCR tại các huyện miền núi cao theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

   

  - Thẩm định, phê duyệt phương án PCCCR năm 2012 cho các chủ rừng để triển khai thực hiện; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho chính quyền địa phương huyện, xã và chủ rừng tổng kết công tác PCCCR năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng, thực hiện dự án:

   

  - Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho chính quyền địa phương các huyện, thành, thị duy trì các đoàn truy quét lâm sản trên địa bàn huyện, thành, thị theo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   

  - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc cập nhật diễn biến tài nguyên rừng và tổng hợp số liệu diễn biến rừng năm 2011 toàn tỉnh để báo cáo các cấp đúng thời gian quy định.

   

  - Triển khai thực hiện các hạng mục của dự án trồng rừng thay thế nương rẫy và dự án trồng rừng 147 theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

   

  - Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường sau dịp tết nguyên đán Nhâm thìn năm 2012.

   

  - Chi cục tiến hành Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chỉ thị của UBND tỉnh ở các địa phương.

   

  - Giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về; kiểm tra, cấp phép trại nuôi động vật hoang dã cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.

   

  - Tham gia tập huấn Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Cục Kiểm lâm tổ chức tại Hà Nội; Chi cục tổ chức tập huấn Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị cơ sở trực thuộc và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

   

  - Tổ chức quán triệt việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trong toàn lực lượng.

   

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

   

  - Các đơn vị rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của cơ quan để tổ chức thực hiện đúng quy định.

   

  - Thực hiện chế độ BHXH, lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng; duyệt quyết toán năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc; công tác hậu cần, phục vụ, thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời./.

   

   

 

Nghe nhạc