Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018
  28/12/2017 15:39
 • Được sự đồng ý của Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Chiều ngày 27/12/2017 Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 • Tham dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu –  Ủy viên BCH,Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí: Phú Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn ngành; Đồng chí: Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở Chủ trì Hội nghị và toàn thể cán bộ công chức trong Cơ quan Văn phòng Sở.

   

  Tại Hội nghị đồng chí Lưu Công Hòa – Chánh Văn phòng Sở đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; đồng chí: Trần Thị Anh Liên đã trình bày báo cáo tài chính năm 2017; đồng chí Ngô Vĩnh Sơn – Phó Chánh thanh tra trình bày báo cáo công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

   

  Tại Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi của các phòng đối với hoạt động của cơ quan trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

   

  Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Phú Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn ngành mong muốn năm 2018 Lãnh đạo Sở quan tâm hơn nữa về các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và đặc biệt là lâm nghiệp, đề nghị quan tâm thực hiện tốt nội quy, quy chế đề ra, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 17 và 26, duy trì tốt văn nghệ thể thao và công tác thi đua khen thưởng.

   

  Chỉ đạo Hội nghị đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả mà trong một năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số tồn tại cần phải chấn chỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Để nhiệm vụ công tác năm 2018 hoàn thành tốt mỗi cán bộ công chức cần phải tự nâng cao ý thức, nhận thức không những về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công việc mà về cả đạo đức lối sống; cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương áp dụng nhiều hơn nữa các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

   

 

Nghe nhạc